Hoogbejaarde scholekster in natuurgebied IJzermonding

KOOP JE TICKETS ONLINE

TICKETS !

 

Richtlijnen voor bezoekers

Hoogbejaard: met zijn 35 jaar is deze scholekster in ons land de oudste in zijn soort. (Foto: Didier Vangeluwe, KBIN)
20/12/2016
Hoogbejaarde scholekster in natuurgebied IJzermonding
post by
Reinout Verbeke

Een team ornithologen van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN) heeft in natuurgebied de IJzermonding in Nieuwpoort een scholekster van 35 jaar oud aangetroffen. Dat is een recordleeftijd voor deze soort in België. Het dier werd gemeten, gewogen en onmiddellijk weer vrijgelaten.

Een team van ornithologen was begin december scholeksters aan het ringen die overwinteren in natuurgebied de IJzermonding in Nieuwpoort. Scholeksters met hun zwart-witte verenkleed en oranjerode snavel en poten zijn typische kustvogels en wegen zo’n 400 à 500 gram. Een van de gevangen scholeksters droeg een ring uit... 1982! Het dier had toen ‘een jeugdig verenkleed’ dus is het in datzelfde jaar geboren. Met zijn bijna 35 jaar is dit de oudste geringde wilde vogel van België, en waarschijnlijk een van de vijf oudste scholeksters ter wereld.

Biotoop hersteld

De mannelijke scholekster is op 1 november 1982 geringd in datzelfde natuurgebied de IJzermonding, en is vanaf 2013 verschillende keren in de regio Gent waargenomen, waar hij ook nestelde. Dat de vogel naar het natuurgebied terugkeert, onderstreept het belang van de site en van het oprichten en beheren van beschermde zones voor fauna en flora.

Tot 1999 was het 130 hectare grote gebied aan het IJzer-estuarium een basis van de Belgische Defensie. Nadien werd het gebied eigendom van het Vlaams gewest en kwam het onder beheer van het Agentschap voor Natuur en Bos. Dankzij een ambitieus programma dat de natuurlijke biotoop deed terugkeren, verblijven er vandaag duizenden vogels, voornamelijk steltlopers, meeuwen, eenden en aalscholvers, en kun je er zelfs zeehonden spotten.

Ringwerk

Het ringen van wilde vogels in België wordt al sinds 1927 georganiseerd door het Belgisch Ringwerk (BeBirds) van het KBIN. Dat wetenschappelijke programma, gecoördineerd op Europees niveau, laat toe op lange termijn migratiepatronen en veranderingen in vogelpopulaties te bestuderen. Dat wordt steeds belangrijker in tijden van habitatverlies, vervuiling, verstedelijking en klimaatverandering. Ook epidemieën vormen een bedreiging. De voorbije weken zijn de ornithologen van het KBIN en tientallen vrijwillige medewerkers-ringers druk in de weer om het vogelgriepvirus te helpen monitoren bij wilde vogels (programma's AFSCA en CODA-CERVA). Het virus H5N8 woedt sinds midden oktober hevig in Europa, en wordt een dezer ook in ons land verwacht. Het is tijdens dat controlewerk dat de 35-jarige scholekster is ontdekt.

 

De website van BeBirds brengt voor België in kaart waar geringde vogels zijn gespot. Het resultaat van miljoenen uren werk van duizenden vrijwillige ‘ringers’ sinds 1927.

Meer informatie over de IJzermonding, een voor het publiek toegankelijk gebied met slikken, schorren, duinen en strand: www.natuurenbos.be/ijzermonding.

Abonneren op Royal belgian Institute for natural Sciences News
Go to top