Wat is er beslist op de biodiversiteitstop (COP13) in Mexico?

Biodiversity Summit (COP13) in Mexico
22/12/2016
Wat is er beslist op de biodiversiteitstop (COP13) in Mexico?
post by
Communication

Meer dan 160 landen zijn nieuwe engagementen aangegaan op de 13de biodiversiteitstop in Mexico. Wat zijn de belangrijkste?

Van 4 tot 17 december vond in de Mexicaanse stad Cancun de 13de ‘Conference of the Parties’ (COP13) van het VN-Biodiversiteitsverdrag plaats. Het verdrag kwam tot stand na de grote VN-top over duurzame ontwikkeling in Rio de Janeiro (Brazilië) in 1992. Het verdrag wil de biodiversiteit behouden, het duurzame gebruik ervan bevorderen en zorgen voor een eerlijke verdeling van rijkdommen uit genetische bronnen (sommige planten, dieren, bacteriën en schimmels hebben eigenschappen die gebruikt kunnen worden voor geneesmiddelen, cosmetica of in de landbouw).

De COP13 bracht zo’n 8.000 vertegenwoordigers uit 167 landen samen, waaronder afgevaardigden van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (van het Nationaal Knooppunt Biodiversiteit en van het CEBioS-programma).

Biodiversiteit ‘mainstream’ maken

Dit jaar was het doel sectoren als bosbouw, visserij, landbouw en toerisme ervan te overtuigen meer oog te hebben voor biodiversiteit. De aanwezige bevoegde ministers verklaarden zich akkoord rond 15 actiepunten (zie Cancun Declaration). Andere belangrijke doelstellingen op de COP13:

  • Het onlangs verschenen IPBES-rapport over bestuiving moet aangewend worden om te streven naar een meer duurzame landbouw;
  • Bosbouw moet meer rekening houden met biodiversiteit;
  • Herstel van ecosystemen wordt belangrijker in de globale agenda;
  • Meer aandacht voor ecologisch en biologisch significante mariene gebieden (EBSA’s), ook in koudwatergebieden. Marien afval vermijden door verbeterde praktische richtlijnen voor afvalbeheer en recycling. Meer onderzoek dat de impact nagaat van ‘geluidsoverlast’ onder water voor zeezoogdieren;
  • Traditionele kennis beter beschermen en ook gebruiken, met de instemming van lokale en inheemse gemeenschappen;
  • Strategische begeleiding voor de volgende vier jaar om het ‘Global Environmental Fund’ (GEF) aan te vullen, waarbij de noodzaak erkend wordt om de financiering voor biodiversiteit in ontwikkelingslanden te verdubbelen.


Gastland Mexico zette de conferentie meteen ambitieus in door grote delen van zijn mariene gebieden te beschermen. Op die manier haalde Mexico één van de meest doeltreffende van de 20 ‘Aichi-doelen’ van de globale VN-biodiversiteitsstrategie: de bescherming van minstens 17% land- en 10% zee-oppervlakte.

Op de COP13 werd ook een overeenkomst gesloten tussen het Verdrag over Biologische Diversiteit (CBD) en WWF International (het Wereldnatuurfonds). De alom geprezen jaarlijkse ‘Living Planet’-rapporten van WWF krijgen voortaan een prominente plaats in de wereldwijde discussie over de afname van de biodiversiteit en over de bescherming van fauna en flora.

Het Verdrag zal ook systematisch gekoppeld worden aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) en het Klimaatakkoord van Parijs (2015). In beide agenda’s speelt een betere bescherming van de biodiversiteit namelijk een belangrijke rol.

Brons voor ons Instituut

De topman van het Biodiversiteitsverdrag, dr. Braulio Ferreira de Souza Dias, toonde zich gematigd positief. Hoewel de 2020-doelstellingen nog verre van gehaald zijn, heeft de internationale gemeenschap sinds de laatste COP12 in Korea (2014) significante stappen ondernomen. Zo verbeterde het beheer van en de kennis over de biodiversiteit, en schenken beleidsmakers intussen meer aandacht aan biodiversiteit. Sensibiliseringscampagnes hebben volgens Dias meer belangstelling gewekt voor het probleem.

De COP13 werkte een gedetailleerd actieplan uit om op korte termijn expertise uit te bouwen voor alle Aichi-doelstellingen. Om dat te realiseren bestaat er een uitgebreid internationaal netwerk om informatie over biodiversiteit uit te wisselen en om landen te doen samenwerken (Clearing House Mechanism). België speelt daarin een belangrijke rol via het CEBioS-programma aan het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, dat steun krijgt van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking. CEBioS zorgt voor een informatienetwerk met verschillende ontwikkelingslanden en kreeg voor dat jarenlange werk – sinds 1999 – een bronzen onderscheiding op de biodiversiteitstop. Zeven van onze partnerlanden kregen een eervolle vermelding.

 

Tekst: Luc Janssens de Bisthoven (KBIN, CEBioS)

Abonneren op Royal belgian Institute for natural Sciences News
Go to top