Waar komt dat schuim op het strand vandaan?

KOOP JE TICKETS ONLINE

TICKETS !

 

Richtlijnen voor bezoekers

Schuim op het strand: een gevolg van eutrofiëring. (foto: KBIN)
04/01/2017
Waar komt dat schuim op het strand vandaan?
post by
Jonas Van Boxel

Eutrofiëring, de overmaat aan nutriënten in water, brengt onze zeeën en rivieren ernstige schade toe. Tijdens een workshop georganiseerd door KBIN, in samenwerking met de Internationale Schelde Commissie en de Belgische Federale overheidsdienst, zaten wetenschappers en beleidsmakers samen om het schadelijke fenomeen een halt toe te roepen.

Wie af en toe naar onze Belgische kust afzakt, is er ongetwijfeld al mee in contact gekomen: een gelige schuimlaag die aanspoelt op het strand. Dit bizarre fenomeen is een gevolg van eutrofiëring, een toename van voedingstoffen in zee. Dat gebeurt voornamelijk door menselijke activiteiten, zoals industrie en landbouw.

Voedselrijk water: dat klinkt positief, toch? Een toename van nutriënten (zoals nitraten en fosfaten) in het water is alleen goed nieuws voor algen. Die gaan razendsnel groeien en kunnen het water vertroebelen. Wanneer de algen afsterven, worden ze afgebroken en dat kan tot ernstige zuurstofarmoede in het water leiden, wat in het slechtste geval vissterfte tot gevolg heeft.

Aan de Noordzee profiteert vooral de slijmalg Phaeocystis pouchetti van eutrofiëring. Deze minuscule wiertjes vormen in kolonie een soort gelatine, die komt bovendrijven wanneer de algen afsterven. In de branding wordt die gelatine vervolgens ‘opgeklopt’ tot een schuim.

Betere monitoring

Op de workshop van oktober 2016 presenteerden onderzoekers hun inzichten over de huidige toestand van eutrofiëring in rivieren (de Schelde en de Maas) en in de Noordzee (met name het Belgisch continentaal plat). Onder de aanwezigen waren vertegenwoordigers van de drie Belgische gewesten, het federale niveau, maar ook uit Frankrijk en uit Nederland.

De wetenschappers erkennen dat de gezondheid van onze rivieren en Noordzee de laatste jaren gestabiliseerd is, maar geven wel aan dat de indicatoren van eutrofiëring duidelijker moeten worden afgesproken. Belangrijk is ook dat er consensus is over die indicatoren en statistieken, zodat onderzoek en beleid beter op elkaar afgestemd kunnen worden.

Het resultaat van de workshop was een reeks aanbevelingen om de samenwerking van internationale wetenschappers en beleidsmakers in de strijd tegen eutrofiëring zo efficiënt mogelijk te maken. Zo stelt de werkgroep intensere monitoring voor, zowel in het water als van op afstand met satellieten. Ook is er meer samenwerking nodig, op regionaal en internationaal niveau, om de monitoring en modellering te harmoniseren. Enkel zo kunnen we de aanvoer van nutriënten door menselijke activiteiten binnen de perken houden.

Categorieën: OD Natuurlijk Milieu
Abonneren op Royal belgian Institute for natural Sciences News
Go to top