Openbare consultatie testinstallatie golfenergie

KOOP JE TICKETS ONLINE

TICKETS !

Testinstallatie golfenergie (NEMOS)
24/01/2017
Openbare consultatie testinstallatie golfenergie
post by
[displayName]

NEMOS heeft op in december 2016 een aanvraag ingediend tot het verkrijgen van een milieuvergunning en machtiging voor de bouw en de exploitatie van een tijdelijke testinstallatie voor golfenergieconversie. Nu loopt een publieke consultatie voor deze milieuvergunning.

 

Het project zou zich lokaliseren op ongeveer 500 meter ten noorden van de oostelijke strekdam van de haven van Oostende. Na een operationele testfase van 3 jaar die loopt tot 2020 wordt de installatie ontmanteld en verwijderd.

De aanvraag en het milieueffectenrapport (beschikbaar op de BMM-website) kunnen geconsulteerd worden tussen 24 januari en 23 februari 2017, alle werkdagen van 9u tot 17u in de kantoren van de BMM (Gulledelle 100, 1200 Brussel, 4e verdieping, zaal 431, contactpersoon: mevrouw Mia Devolder, 02/773.21.27, mdevolder@naturalsciences.be), of, uitsluitend op afspraak, in de kantoren van de BMM in Oostende (3de en 23ste Linieregimentsplein, 8400 Oostende, contactpersoon: de heer Jan Haelters, 059/24 20 55. jhaelters@naturalsciences.be).

De geïnteresseerden kunnen hun standpunten, opmerkingen en bezwaren tot en met 10 maart 2017 indienen, door een aangetekend schrijven aan BMM, Mia Devolder, Gulledelle 100, 1200 Brussel. De aanvraag kan ook geconsulteerd worden bij de gemeentebesturen van iedere kustgemeente tijdens werkdagen. Neem daarvoor eerst contact op met de gemeente.

 

De Panne
Gemeentehuis
Zeelaan 21
B-8660 DE PANNE
058 42 16 16
Contactpersoon: mevrouw Krista Hautekeur
 

Koksijde
Milieudienst Gemeentehuis
Zeelaan 42
B-8670 KOKSIJDE
058 53 30 30
Contactpersoon: de heer Jan Vandromme
 

Nieuwpoort
Milieudienst
Willem De Roolaan 90
B-8620 NIEUWPOORT
058 22 44 51
Contactpersoon: de heer Luc Leye

 

Middelkerke
Gemeentehuis (lokaal 27)
Spermaliestraat 1
8430 Middelkerke
059 31 30 16
Contactpersoon: de heer Eddy Lowie


Oostende
Stadhuis
Dienst Leefmilieu (kantoor 408, 4e verdieping)
Vindictivelaan 1
B-8400 OOSTENDE
059 80 55 00
Contactpersoon: de heer Jacky Dereu
 

Bredene
Gemeentehuis
Bureau Technische Dienst
Centrumplein 1
B-8450 BREDENE
059 33 91 91
Contactpersoon: mevrouw Els Vander Schaeghe
 

De Haan
Gemeentehuis
Milieudienst
Leopoldlaan 24
B-8420 DE HAAN
059 24 21 24
Contactpersoon: de heer Dave Hendrickx
 

Blankenberge
Stadhuis
Dienst Stedenbouw, R.O. en Milieu
J.F. Kennedyplein 1
B-8370 BLANKENBERGE
050 42 99 42
Contactpersoon: de heer Alain Mengé
 

Brugge
Dienst Leefmilieu
Burg 12
B-8000 BRUGGE
050 44 83 54
Contactpersoon: mevrouw Inge De Roo
 

Knokke-Heist
Gemeentehuis
Milieudienst
Alfred Verweeplein 1
B-8300 KNOKKE-HEIST
050 63 01 00
Contactpersoon: de heer Lawrence Van Damme

 

 

Abonneren op Royal belgian Institute for natural Sciences News
Go to top