Resultaten luchttoezicht 2016

KOOP JE TICKETS ONLINE

TICKETS !

Vliegtuig
30/03/2017
Resultaten luchttoezicht 2016
post by
[displayName]

In 2016 vloog het KBIN in totaal 273 uur boven zee om vanuit de lucht de Noordzee te observeren. Onze operatoren ontdekten 33 verontreinigingen afkomstig van schepen: 13 operationele lozingen en 20 accidentele lozingen. Verder onderzochten ze ook de zwaveluitstoot van schepen op zee: er werden 120 schepen gevonden met een verdachte, hoge hoeveelheid zwavel in hun uitlaatgassen. De Wetenschappelijke dienst Beheerseenheid van het Mathematisch Model van de Noordzee van het KBIN, dat verantwoordelijk is voor het luchttoezicht op zee, verzamelde de resultaten van 2016.

In 2016 werd er als deel van het Belgisch programma voor luchtobservaties boven de Noordzee in totaal 273 uur boven zee gevlogen. Hiervan werden 239 uren gepresteerd voor opdrachten van de Belgische kustwacht in de Belgische en nabije zeegebieden. 25 uren werden besteed aan internationale vluchten in opdracht van Nederland en 9 uren aan de wetenschappelijke monitoring van zeezoogdieren. Van de 239 ‘Kustwacht’-vlieguren werden er 40 uren besteed aan visserijcontrole, 110 uren aan de controle op de zwaveluitstoot door schepen en de overige 89 uren aan de controle op verontreiniging door olie en andere schadelijke stoffen.

Operationele zeeverontreiniging

In 2016 werden 13 van de 33 waargenomen zeeverontreinigingen veroorzaakt door een operationele scheepslozing afkomstig van een schip.

  • Er werden 2 operationele olieverontreinigingen waargenomen in 2016: kleine hoeveelheden olie met een beperkte impact op het milieu. Dit volgt hiermee de algemene trend van de laatste jaren waarbij het aantal jaarlijks waargenomen operationele olieverontreinigingen stelselmatig afneemt.
  • In 6 gevallen betrof het een lozing van een schadelijke stof anders dan olie. 3 maal kon deze vlek gelinkt worden aan een schip maar het ging toen telkens om een toegestane lozing. In de andere gevallen was er geen schip in de buurt om de vlek aan te linken.
  • 5 keer werd er een vlek waargenomen waar er niet visueel achterhaald kon worden om welke stof het ging. In een van deze gevallen ging het om een vlek in Zweedse wateren die tijdens een transitvlucht werd waargenomen.

Accidentele olieverliezen

Na het incident op 6 oktober 2015, waarbij de tanker Al Oraiq in aanvaring kwam met de Flinterstar waardoor deze laatste vlakbij de haven van Zeebrugge zonk, werd het wrak gedurende de zomer van 2016 geborgen. Gedurende de periode voor en tijdens de bergingswerkzaamheden was het belangrijk om de site van de Flinterstar geregeld te blijven observeren vanuit de lucht en te controleren op eventuele verdere accidentele uitstroom van olie uit het wrak. Er werden gedurende de ganse bewakings- en bergingsperiode van de Flinterstar gelukkig geen grote olieverliezen meer waargenomen. Wel werden er 20 kleinere, niet bestrijdbare accidentele olieverliezen afkomstig van het wrak waargenomen.

Zwaveluitstoot

Na de aankoop en levering van een speciaal ontwikkelde sensor, de zgn. sniffer-sensor, organiseerde de BMM van augustus tot november 2016 een regelmatige monitoring van de zwaveluitstoot door schepen op de Noordzee en dit in het kader van het Europese CEF gesubsidieerde Compliance Monitoring project (CompMon). Er werden 135 operationele vluchturen uitgevoerd (110 boven het Belgische gebied en 25 boven Nederlands gebied) en bij meer dan 1300 schepen werd de zwaveluitstoot door schepen gemeten. Bij 120 schepen werden verdachte zwavelwaarden vastgesteld.

De resultaten en ervaringen die uit deze CompMon-campagne voortkomen tonen aan dat de monitoringsresultaten effectief kunnen worden gebruikt om schepen met verdachte zwavelwaarden te identificeren op zee zodat in een volgende Europese aanloophaven doelgericht aan boord kunnen geïnspecteerd worden. Met deze opvallende inspanningen en resultaten kan gerust worden gesteld dat België, en dus ook de BMM, samen met een kleine groep van andere Europese landen, een belangrijke internationale trekkersrol op zich nam voor wat betreft de handhaving van zwaveluitstoot door schepen.

Olievlekken in Belgische havens

Tijdens de transitvluchten werden ook 2 olievlekken waargenomen in de haven van Antwerpen en 3 olievlekken in de haven van Oostende. Deze werden onmiddellijk gerapporteerd aan de bevoegde autoriteiten om een opvolging te verzekeren.

Abonneren op Royal belgian Institute for natural Sciences News
Go to top