Drie nieuwe soorten voor België in herstelde Brugse heide

KOOP JE TICKETS ONLINE

TICKETS !

Duizendpoot Geophilus easoni is nieuw voor België. (Foto: Steve Gregory)
04/05/2017
Drie nieuwe soorten voor België in herstelde Brugse heide
post by
Reinout Verbeke

Biologen en vrijwilligers hebben een duizendpoot, een spin en een kever ontdekt die nooit eerder in België gezien zijn. De waarnemingen gebeurden in enkele stukken heidegebied rond Brugge die recent hersteld werden. ‘Eeuwenoude heide herstellen is een goede zaak voor insecten’, zegt onze entomoloog Wouter Dekoninck.

Het noorden van West-Vlaanderen had rond 1775 zo'n 9.000 hectare heide, ruim twee keer meer dan de bekende Kalmthoutse heide vandaag. Maar bij een inventarisatie in 2002 bleek er tussen Jabbeke en Aalter maar 38 hectare meer van over. Vandaag wordt de heide rond Brugge hersteld: de rode dophei, gewone dophei en struikhei breiden er weer uit. En daar profiteren ook de insecten van die typisch zijn voor dat leefgebied, stelden biologen van ons Instituut vast.

Insectenvallen

In 2014 zetten ze op een twintigtal plaatsen in het Brugse heidegebied insectenvallen uit. Drie jaar lang maakten ze samen met vrijwilligers de vallen om de twee weken leeg. Ze vonden drie soorten die nog nooit eerder in ons land waren gezien: de duizendpoot Geophilus easoni, de kwelderbodemkrabspin Ozyptila westringi en de loopkever Bembidion latinum. De biologen en vrijwilligers troffen ook nog soorten aan die in België weinig voorkomen, zoals de heidepiraat (spin), het glansgravertje (kever), de sneeuwvlo en de grote bandgroefbij.
‘Het herstel van de oorspronkelijke heide is een zegen voor de insecten’, zegt entomoloog Wouter Dekoninck, die het project leidt. ‘Je vindt er weer meer insectensoorten die gedijen in heide en droge graslanden.’ Veel soorten die in de Brugse heidegebiedjes zijn gevonden, staan op de Vlaamse Rode Lijst. De herstelde heide helpt dus ook om kwetsbare insectensoorten in stand te houden. ‘We zouden de heide niet alleen moeten uitbreiden, maar ze ook voortdurend moeten onderhouden, door stukken af te graven of er schapen te laten grazen. Zo vermijden we dat ze verbossen of vergrassen’, vindt Dekoninck.

Zeldzame rode dopheide

Vooral de rode dopheide is in ons land zeldzaam. Alleen rond Brugge – in een twintigtal gebiedjes – en in de Limburgse Kempen vind je de typisch paarse heideplant nog. Onder meer het Rode Dopheidereservaat in Sint-Andries, ten westen van Brugge, is een belangrijk restgebied voor de bedreigde plantensoort.

Abonneren op Royal belgian Institute for natural Sciences News
Go to top