Zweedse korhoenen moeten populatie in Hoge Venen redden

KOOP JE TICKETS ONLINE

TICKETS !

 

Richtlijnen voor bezoekers

Mannetjeskorhoen (foto: KBIN)
10/05/2017
Zweedse korhoenen moeten populatie in Hoge Venen redden
post by
Charlotte Degueldre

Korhoenders zijn typisch voor de Hoge Venen. Je vindt ze nergens elders in België. Maar de soort is er bijna verdwenen: deze lente werden slechts één mannetje en drie vrouwtjes geteld. Wetenschappers van de Universiteit Luik en van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen zijn tien korhoenders gaan halen in Zweden om de populatie in de Hoge Venen te redden.

Het korhoen is een emblematisch dier in het natuurpark Hoge Venen. Nochtans bleven er deze lente maar vier exemplaren meer van over. Jacht, habitatverlies, verstoring door wandelaars in de winter, … : al dertig jaar daalt de populatie bij ons. En ondanks het recente herstel van hun biotoop, de controle op roofdieren en de nieuwe regels voor toeristen opgelegd door parkwachters van het Departement Natuur en Bos van Wallonië, blijft de populatie te klein om zich op een natuurlijke manier voort te zetten. Actie was nodig.   

Oplossing: zo snel mogelijk korhoendersn uit Zweden halen – waar er grote populaties zijn – en ze vrijlaten in hun nieuwe Belgische biotoop. Duitse en Nederlandse teams deden het ons voor, want in hun landen kampen ze met hetzelfde probleem. En de acties bleken succesvol: zo legden Zweedse wijfjes eieren tien dagen nadat ze vrijgelaten werden in Duitsland.

Versterking van een populatie

Eind april trokken ornithologen van de Universiteit Luik en van het Koninklijke Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen naar Zweden om er vijf mannelijke en vijf vrouwelijke korhoenders te vangen. Didier Vangeluwe (KBIN) was mee: ‘Nadat we de vogels hadden gevangen brachten we ze binnen de 24 uur naar de Hoge Venen. Dankzij die snelle actie was de impact van hun verhuizing minimaal. Ze zullen zich makkelijk aanpassen, want het gaat hier niet om een herintroductie – wanneer de soort totaal verdwenen zou zijn uit de zone waarin je de soort loslaat – maar om een versterking van een populatie. De nieuwelingen passen zich snel aan aan het gedrag van de Belgische korhoenders. Ze starten niet van nul.’

Op dit moment heeft het Belgische team maar financiële ondersteuning voor één jaar werk. ‘Maar,’ zegt Vangeluwe, ‘we hebben er alle vertrouwen in dat we de werking kunnen voortzetten de komende jaren, zodat we een minimale populatie opbouwen en zo alles in het werk hebben gesteld om de soort van de uitsterving te redden in België. De Hoge Venen en korhoenen zijn een onafscheidelijk duo!’

 

De operatie om het korhoen in België te redden, werd geleid door de Universiteit Luik en het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, in het kader van een ondersteuningsprogramma van de Waalse minister voor Natuur, de heer René Collin, en het Waalse departement Natuur en Bos. Het programma geniet ook brede steun van verschillende partners, waaronder WWF-België, Spadel en Pairi Daiza Foundation. Het Belgische team profiteerde ook van de ervaringen van de teams in Duitsland (Institute for Terrestrial and Aquatic Wildlife Research (ITAW), University of Veterinary Medicine Hannover, Germany) en Nederland (Staatsbosbeheer en Nationaal Park De Sallandse Heuvelrug).

Categorieën: OD Natuurlijk Milieu
Abonneren op Royal belgian Institute for natural Sciences News
Go to top