Geen resultaten gevonden

Geen resultaten gevonden. Neem een kijkje op onze andere thema's:

.

.

Fossielen zijn overblijfselen of afdrukken van organismes (dieren, planten …) die meestal in sedimentgesteente, zoals zand- en kalksteen, bewaard zijn. De meeste fossielen zijn afkomstig van beenderen, tanden of schelpen. Harde lichaamsdelen vergaan namelijk minder snel dan zachte. Ze hebben dus meer kans om te fossiliseren. Toch bestaan er fossielen van eieren, planten, insecten, huiden, veren …

Onze paleontologen, archeobiologen en geologen brengen materiaal mee van expedities over de hele wereld, en hebben daarnaast liefst 3 miljoen fossielen en 40 kilometer aan boorkernen ter beschikking voor onderzoek. Ontdek zelf of tijdens een activiteit van onze educatieve dienst enkele van de mooiste exemplaren in het Museum.

Onderzoekers van ons Instituut bestuderen de fauna van zoetwater: rivieren, meren, vijvers, poelen, bronnen en ondergrondse waterlopen. Ze doen dit niet alleen in België, maar ook in de rest van Europa, in Zuid-Amerika, in Afrika, in Australië … De meesten concentreren zich op moderne soorten zoals ostracoden (ongeveer 1 mm lange mosselkreeftjes, die informatie opleveren over de kwaliteit van hun omgeving), macro-invertebraten (kevers, wantsen, larven van andere insecten, naaktslakken, wormen …), amfibieën (kikkers, salamanders …) en vissen. Ze doen dat soms door middel van genetische studies (DNA barcoding). Anderen baseren hun werk op fossiele collecties.

In de museumzalen worden veel fossiele en recente zoetwaterdieren tentoongesteld: insecten, weekdieren, vissen, amfibieën, krokodillen … Je kunt ze op eigen houtje ontdekken of meedoen aan een activiteit van de Educatieve Dienst.

In de Oceaan of wereldzee – die bestaat uit de Stille of Grote Oceaan, de Atlantische Oceaan, de Indische Oceaan, de Zuidelijke Oceaan en de Noordelijke IJszee, met elk hun zeeën, golven … –komen ontzettend veel verschillende soorten en ecosystemen voor. Die worden nu bedreigd door overbevissing, petroleum- en gasboringen, zand- en grindwinning, toerisme, industriële vervuiling, klimaatsverandering …

Om het mariene milieu beter te beschermen, moeten we het bestuderen, wat onze onderzoekers ook doen. Zo monitoren ze de Noordzee (onder meer met ons onderzoekschip RV Belgica), stellen ze mathematische modellen op voor sedimenttransport, voorspellen ze zeestromingen, voeren ze internationale expedities naar Antarctica (in navolging van pionier Adrien de Gerlache eind 19de eeuw, aan boord van de toenmalige Belgica), inventariseren ze sponzen op de Zuid-Amerikaanse zuidkust, doen ze geologisch onderzoek naar tsunami's, onderzoeken ze fossiele walvissen …

.

.

Bijna 3,8 miljard jaar geleden ontstond het leven op aarde met eenvoudige bacteriën in het water, die evolueerden tot organismen die steeds talrijker, complexer en diverser werden. Vandaag zijn er miljoenen soorten en miljarden individuen op onze planeet. Tijdens hun evolutie ondergingen soorten talrijke wijzigingen onder invloed van natuurlijke selectie. Vele soorten zijn mettertijd uitgestorven, andere blijven diversifiëren ...

Evolutie is alomtegenwoordig in onze museumzalen en in onze educatieve animaties. Het is ook een belangrijk onderzoeksthema. Onze geologen, paleontologen en archeobiologen bestuderen de evolutie van het leven doorheen de geologische tijden. De antropobiologen en archeologen van ons Instituut concentreren zich op de evolutie van de mens (anatomie, aanpassingen aan het milieu, cultuur, …). En sommige van onze biologen bestuderen de evolutie van huidige soorten, bijvoorbeeld de evolutie van (a)seksuele voortplanting.

.

Pagina's

Go to top