Nieuws

KOOP JE TICKETS ONLINE

TICKETS !

 

Richtlijnen voor bezoekers

Overzichtskaart met alle gebruiksfuncties uit het Marien Ruimtelijk Plan 2020-2026.
17/05/2020

Er beweegt wat op zee: nieuw marien ruimtelijk plan 2020-2026

post by
Kelle Moreau

Op 20 maart 2020 trad het nieuwe Belgisch marien ruimtelijk plan 2020-2026 in werking. Het plan is een ruimtelijke ordening die de verschillende nutsfuncties van het Belgisch deel van de Noordzee integreert.

Onze houten Iguanodon, voor het museum, met zijn masker (foto: Stéphane Van Israël, KBIN)
14/05/2020

Bezoek het Museum in alle veiligheid

post by
Charlotte Degueldre

Mis je de dinosauriërs? Wil je Arkhane graag terugzien? Sta je te popelen om Levende Planeet, onze nieuwe permanente Galerij te ontdekken?

De Belgische wateren worden gekenmerkt door zeer dens maritiem verkeer. De afbeelding toont schepen die voor anker liggen in de ankerzone, wachtend op toegang tot een nabijgelegen haven (©KBIN/BMM).
13/05/2020

Draagt het wassen van uitlaatgassen van schepen bij aan de verzuring van de zuidelijke Noordzee?

post by
Kelle Moreau

Het is bekend dat zwaveloxiden (SOx) in atmosferische scheepsemissies als gevolg van de verbranding van brandstof schadelijk zijn voor de gezondheid van mens en ecosysteem.

Samenstelling van de fossiele botten van Antwerpibalaena liberatlas. (Foto: KBIN)
30/04/2020

3 miljoen jaar oud skelet uit Antwerpse haven nieuw puzzelstuk in evolutie walvissen

post by
Reinout Verbeke

Paleontologen hebben een nieuwe walvissensoort beschreven, die zo’n 3 miljoen jaar geleden in de Noordzee rondzwom. Antwerpibalaena liberatlas is een uitgestorven neefje van de huidige noordkapers.

 Aanvliegen van een schip voor controle van de zwaveluitstoot. © KBIN/BMM
28/04/2020

Luchtobservaties boven de Noordzee in 2019

post by
Kelle Moreau

In 2019 realiseerde de BMM in het kader van het nationale programma voor luchtobservaties 246 vlieguren boven de Noordzee. Deze bijdrage lijst de belangrijkste resultaten op. De focus ligt hierbij op de kerntaken: toezicht op zeeverontreiniging en monitoring van het mariene milieu.

Pagina's

Abonneren op Royal belgian Institute for natural Sciences News
Go to top