KOOP JE TICKETS ONLINE

TICKETS !

Menselijke botten ontdekt in de grot van Spy (België) in 1886.
1. Paleolithicum

Onze objecten en specimens uit het paleolithicum (de vroege steentijd) komen van vindplaatsen in het Maasbekken, in Henegouwen en in Semliki (Democratische Republiek Congo). Een tand gevonden in Ishango (RDC) is voorlopig het oudste menselijke fossiel ooit – tussen 2,5 en 2 miljoen jaar oud – en behoort tot een vroege mensensoort. Het was het eerste fossiel uit dat taxon dat ten westen van de Riftvallei werd gevonden.

We bewaren ook de meerderheid van de neanderthalerfossielen uit België: de neanderthalers van Spy, van La Naulette, van Fond-de-Fôret en van Goyet, samen goed voor meer dan 200 overblijfselen. We hebben ook resten van anatomisch moderne mensen uit het laat-paleolithicum, zowel uit België als uit Ishango. Die laatste zijn de grootste collectie fossielen van anatomisch moderne mensen uit de late steentijd in Centraal-Afrika. Tijdens opgravingen van ons Instituut werden ook tienduizenden artefacten gevonden uit de verschillende culturen van het midden-paleoliticum (Mousterièn) en het laat-paleolithicum (Aurignacien, Gravettiaan, Magdalénien) in België, en van de late steentijd in Centraal-Afrika. Van het laat-paleolithicum zijn ook tientallen artistieke stukken bewaard gebleven: meubelkunst, sierraden, mysterieuze objecten …

Hakbijl uit de mijn van Spiennes (België)
2. Mesolithicum en neolithicum

Ook het mesolithicum en het neolithicum zijn vertegenwoordigd. We hebben resten van enkele individuen van het vroege mesolithicum (Malonne, Waulsort) en enkele honderden overblijfselen van individuen uit het midden-neolithicum. Recent werden het Maasbekken individuen gevonden uit die periode, die in een grot zijn begraven (vaak gezamenlijk). De neolithische collecties komen hoofdzakelijk van de vroeg-neolitische site van Hesbaye (Darion, Oleye) en de mijnsite van Spienne (UNESCO werelderfgoed).

Gebroken dijbeen uit de collectie individuen uit de vroege middeleeuwen. Ze werden gevonden op de begraafplaats van Ciply (België)
3. Historische periodes (vanaf de eerste geschreven bronnen)

Onze antropologische collecties bevatten individuen van de Romeinse tijd tot aan de 20ste eeuw. De meest indrukwekkende Romeinse collectie komt van de vroeg-Romeinse necropolis in Oudenburg. Ze bevat meer dan 200 tombes met niet-gecremeerde individuen. Ons Instituut herbergt een tiental gedateerde collecties uit de vroege middeleeuwen (Merovingische kerkhoven van Ciply, Cuesmes, Torgny en Braives). Talrijke reeksen individuen dateren van de late middeleeuwen (Ronse, Nijvel en voornamelijk Koksijde met duizend individuen). En we hebben ook heel veel collecties van na de middeleeuwen, waarvan een groot deel uit de Brusselse regio.

Human skeleton
4. Osteologische referentiecollecties

Onze referentiecollecties bestaan uit een kleine verzameling individuen van heel verschillende origine (Europa, Afrika, Azië, Oceanië en Amerika) en een groep individuen waarvan de leeftijd en het geslacht geïdentificeerd zijn (ISC = Identified Skeletal Collection). De collectie van Schoten bevat een vijftigtal individuen die gestorven zijn in de 20ste eeuw. Over elk van hen hebben we informatie over het geslacht, de leeftijd, het beroep en vaak ook de doodsoorzaak, wat ideaal is voor het testen en voor de ontwikkeling van nieuwe antropologische methodes.

Go to top