Het Museum is het uitstalraam van het onderzoek dat aan ons Instituut al meer dan 170 jaar wordt verricht. Vandaag bestaat ons onderzoeksteam uit 165 wetenschappers en vele tientallen wetenschappelijk medewerkers, technici en vrijwilligers. Het is een bont gezelschap van onder meer biologen, ecologen, geologen, mineralogen, paleontologen, antropologen, oceanografen, ingenieurs en informatici. Dat laat toe aan multidisciplinair onderzoek te doen.

De grote noemers zijn evolutiebiodiversiteit en ecosystemen. Al dat onderzoek brengt een complexe en diverse wereld aan het licht die al miljarden jaren oud is. Onze onderzoekers verlaten vaak hun laboratoria. Jaarlijks staan er enkele honderden internationale expedities gepland.

Onze enorme collecties - om en bij de 37 miljoen specimens - vormen een onuitputtelijke bron voor onderzoek. Deze 'archieven van biodiversiteit' worden gebruikt om soorten te classificeren, nieuwe soorten te herkennen en hun ecosystemen te bestuderen. Op die manier kunnen we het beleid bijsturen om de biodiversiteit te beschermen en te handhaven. En met nieuwe technieken - CT-scans, isotopenanalyse of DNA-sequencing - onttrekken onderzoekers aan het oude materiaal nog elke dag nieuwe informatie.

Ons Instituut telt 3 operationele directies (OD) die aan wetenschappelijk onderzoek doen:

Go to top