KOOP JE TICKETS ONLINE

TICKETS !

Het Museum is het uitstalraam van het onderzoek dat aan ons Instituut al meer dan 170 jaar wordt verricht. Vandaag bestaat ons onderzoeksteam uit 165 wetenschappers en vele tientallen wetenschappelijk medewerkers, technici en vrijwilligers. Het is een bont gezelschap van onder meer biologen, ecologen, geologen, mineralogen, paleontologen, antropologen, oceanografen, ingenieurs en informatici. Dat laat toe aan multidisciplinair onderzoek te doen.

Onze onderzoeksstrategie verenigt de verschillende onderwerpen waarop onze onderzoekers werken. Evolutie, biodiversiteit, ecosystemen en naturlijke bronnen zijn de sleutelwoorden. Dit onderzoek brengt een zeer complexe en diverse wereld aan het licht die al miljarden jaren oud is. Onze wetenschappers voeren daarvoor behalve labwerk ook veldexpedities uit in België en in het buitenland.

Onze enorme collecties - om en bij de 38 miljoen specimens - vormen een onuitputtelijke bron voor onderzoek. Deze 'archieven van biodiversiteit' worden gebruikt om soorten te classificeren, nieuwe soorten te herkennen en hun ecosystemen te bestuderen. Op die manier kunnen we het beleid bijsturen om de biodiversiteit te beschermen en te handhaven. En met nieuwe technieken - CT-scans, isotopenanalyse of DNA-sequencing - onttrekken onderzoekers aan het oude materiaal nog elke dag nieuwe informatie.
Ons Instituut telt 3 operationele directies (OD) die aan wetenschappelijk onderzoek doen:

Go to top