KOOP JE TICKETS ONLINE

TICKETS !

Belgische Geologische Dienst

De Belgische Geologische Dienst (BGD), die in 1896 is opgericht, is een belangrijk centrum voor geologisch en mineralogisch onderzoek dat zowel toegepaste als fundamentele onderzoeksbenaderingen ontwikkelt. Het is ook een onafhankelijke, niet-commerciële leverancier van geowetenschappelijke diensten. Die zijn bedoeld voor de lokale, regionale, federale, Europese en internationale autoriteiten, evenals onderzoekers van instituten/universiteiten en onderzoeksgroepen, particuliere bedrijven, ngo’s en burgers. Bezoek de nieuwe website van de Belgische Geologische Dienst.

Research axes

Een onderzoeksas over de dynamiek van sedimentaire bekkens vormt een belangrijke basis voor de toegepaste onderzoeks- en expertiseactiviteiten van de BGD, omdat de sedimentaire bekkens de gemeenschappelijke noemer zijn voor alle geologen die zich op België focussen. Deze as is gericht op een beter begrip van het geologische component van onze omgeving en van de processen van geologische risico’s in het verleden, en is gebaseerd op stratigrafie.
In het kader van deze as is de BGD een beduidende leverancier in België voor geo-interpetatiediensten met toegevoegde waarde of innovatieve data retrieval. Een bijkomende taak van de GMB zal zijn om 'Inspire-compliant' geowetenschappelijke informatie te leveren voor België, in samenwerking met of op verzoek van de bevoegde autoriteiten. Naast de nieuwe verwerking op basis van bestaande gegevens, zal de GMB ook profiteren van de prioriteiten van campagnes die gericht zijn op de aankoop van nieuwe gegevens, de toepassing van zowel de traditionele benadering van de directe beschrijving (bijvoorbeeld boringen, veldwerk voor geologische kartering, structurele syntheses) als recente methodes (bijvoorbeeld PSInSAR).
Grondstoffen zijn nu meer dan ooit essentieel voor de duurzame werking van moderne samenlevingen. De toegang tot en betaalbaarheid van minerale grondstoffen is cruciaal voor het functioneren van de Europese economie. In dat verband is het de plicht van een federale geologische dienst om de expertise inzake wat Europa definieert als metaalhoudende mineralen en bouwmaterialen uit zowel primaire bronnen (ertslichamen, steengroeven) als secundaire bronnen (recyclage van schroot) te onderhouden, te verbeteren en te bevorderen, maar ook om een rol te spelen in de ontwikkeling van een goed functionerend mineralogielaboratorium met moderne faciliteiten.
Deze as zal betrekking hebben op het toegepaste onderzoek naar de aspecten van geo-energie die nog niet wetenschappelijk of technisch volwassen zijn. Ze is gericht op nieuwe technologische oplossingen tot commercialisering (wanneer andere spelers zullen instappen/moeten deelnemen).
Go to top