KOOP JE TICKETS ONLINE

TICKETS !

Staff

De medewerkers van de ondersteunende diensten staan in voor het dagelijkse administratieve en technische functioneren van het Instituut. De diensten zijn gegroepeerd in 5 domeinen :

  • De medewerkers van de HR-dienst staan in voor het beheer van ongeveer 430 personeelsdossiers. Zij staan de medewerkers en de directie van het Instituut met raad en daad bij in de verschillende deelaspecten van human resources.
  • De medewerkers van de financiële & juridische dienst waken over de budgetten van het Instituut, die in de buurt van 20 miljoen euro liggen. Zij beheren de aankopen, verzekeren de opvolging van de overheidsopdrachten en de onderzoeksopdrachten, en verwerken de salarissen. Hierover leggen zij verantwoording af aan de beheersorganen en de POD Wetenschapsbeleid. Ook voor de behandeling van juridische vraagstukken kan je hier terecht.
  • De medewerkers van de dienst ICT en multimedia zorgen in de eerste plaats voor goed uitgeruste computers en de nodige ondersteuning bij de ontwikkeling van nieuwe toepassingen. Daarnaast staat het team ook in voor de multimediale toepassingen in de tentoonstellingen en hebben ze deze website opgebouwd.
  • De technische en logistieke diensten zijn in de weer met het onderhouden en verbeteren van onze gebouwen. Zij zorgen voor een nette en aangename omgeving, voor de museumbezoekers en voor het personeel.
  • De veiligheids- en bewakingsdienst waakt over de veiligheid van onze collecties, van de museumbezoekers en van het personeel.
Go to top