KOOP JE TICKETS ONLINE

TICKETS !

Aquatische en Terrestrische Ecologie

Binnen de OD Natuur, is de groep Aquatic and Terrestrial Ecology (ATECO) ontstaan uit de logische versmelting van drie vroegere eenheden die binnen het KBIN onderzoek deden naar biologie en biodiversiteit: Ecologie en Beheer van de Zee (MARECO), Biodiversiteitsmonitoring en beoordeling op het land (BIOMON) en Zoetwaterbiologie (FB). Deze fusie combineert nu expertise over biodiversiteit in de drie belangrijke gebieden van de aarde: in zeewater, in zoetwater en op land.

Canopy onderzoek

ATECO ontwikkelt onderzoek in volgende thema’s:

  • Er worden manieren ontwikkeld om patronen en processenin biodiversiteitsanalyses te vergelijken en dit over de ecosystemen in zeewater, zoetwater en op het land.
  • Moleculaire technieken worden ingevoerd in projecten die de kolonisatie van windmolenparken op zee door ongewervelde dieren onderzoeken. Er is een eerste project gestart over de oorsprong van Patella-populaties op de Belgische windmolens.
  • De gezamelijke expertise wordt gebruikt om monitoringprogramma’s voor diepzeemijnbouw te ontwikkelen.
  • De uitgebreide monitoring van de biodiversiteit van ongewervelden in de boomkruinen van het tropisch regenwoud wordt uitgebreid naar de biodiversiteit van het aanpalende water.

ATECO wordt een leidende onderzoeksgroep (voor fundamenteel en toegepast onderzoek) in ecosysteem-analyses in zeewater, in zoetwater en op het land.

Go to top