KOOP JE TICKETS ONLINE

TICKETS !

Dataverwerking en modellering van ecosystemen

De missie van ECODAM (ECOsystem Data Analysis and Modelling) is het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek in aquatische ecosystemen om ons begrip over het natuurlijk milieu te verbeteren en om het op basis van deze wetenschappelijke kennis te beheren.

Satellietbeeld

De ECODAM-groep combineert de expertise van verschillende teams: het Remote Sensing and Ecosystem Modelling team (REMSEM), het Suspended Matter and Seabed Monitoring and Modelling  team (SUMO), het Ecosystem Modelling team (ECOMOD) en het Marine Forecasting Centre (MFC).

ECODAM bestaat uit een 20-tal hoogopgeleide wetenschappers met een multidisciplinaire achtergrond en hun eigen specifieke expertise in:

  • Fysische oceanografie en hydrodynamische modellen voor getijden, stormen, golven, olievervuiling, enz.
  • Aquatische ecosystemen en modellering van nutriënten, fytoplankton, verspreiding van vislarven, kwallen, enz.
  • Sedimentprocessen, sedimenttransport en morfodynamische processen, metingen op zee en modellering.
  • Aquatische optica en teledetectie via satellieten.
  • Het ondersteunen van toepassingen en ontwikkelingen van mathematische modellen op nationaal en internationaal niveau.
  • Het ondersteunen van federale, regionale en Europese administraties en activiteiten uit de privésector.

De activiteiten van ECODAM zijn meestal een combinatie van metingen (in situ en/of via teledetectie) en computermodellen. Ze worden vaak uitgevoerd in het kader van nationale of internationale onderzoeksprojecten in samenwerking met andere wetenschappelijke instituten en universiteiten.

Go to top