KOOP JE TICKETS ONLINE

TICKETS !

Belgische Beleidsondersteuningsgroep voor biodiversiteit

De groep Belgische Beleidsondersteuning voor Biodiversiteit (BIOPOLS) is een kennisplatform voor biodiversiteit bestaande uit 5 verschillende eenheden: het Belgisch BiodiversiteitsPlatform (BBPf), het Nationaal Knooppunt voor het Verdrag inzake Biologische Diversiteit (NFP-CBD), het programma Capaciteit voor biodiversiteit en duurzame ontwikkeling (CEBioS), het onderzoeksteam  voor Conservation Biology (ConsBiol) en het team Mariene Ecologie (MARECO). Elke eenheid is begaan met specifieke aspecten van de interactie  tussen wetenschap en biodiversiteitsbeleid.

Benin markt

Het Belgisch Biodiversiteitsplatform (BBPF) zorgt voor een geprivilegieerde toegang tot biodiversiteitsgegevens en onderzoeksinformatie. We moedigen interdisciplinaire samenwerking tussen wetenschappers aan en faciliteren contacten tussen organisaties voor wetenschapsbeleid en onderzoekers door de zogenaamde “Communities of practice” rond Ecosysteemdiensten, Invasieve soorten en Biodiversiteit & Gezondheid. Advies geven over prioriteiten in biodiversiteitsonderzoek en het promoten van Belgisch biodiversiteitsonderzoek op internationale fora, zijn ook taken van het BBPF. Het Platform wordt gefinancierd door BELSPO.

Veel activiteiten vloeien voort uit de internationale verplichtingen die België heeft door het VN verdrag Conventie van Biologische Diversiteit (CBD). Het Nationaal Knooppunt voor deze Conventie steunt de bescherming van de biologische diversiteit via verschillende initiatieven zoals de campagne “Ik geef leven aan mijn planeet” of gerichte informatieacties over bijvoorbeeld bijen. Verder wordt er ook gewerkt aan capaciteitsopbouw via het Clearing House Mechanism (CHM) (online informatie- en verspreidingsnetwerken) en aan het vergemakkelijken van de samenwerking tussen verschillende belanghebbenden op vlak van Belgische biodiversiteit.

Het programma Capaciteiten voor biodiversiteit en duurzame ontwikkeling (CEBioS) wordt gefinancierd door de Belgische Ontwikkelingssamenwerking. Wij zorgen voor capaciteitsopbouw op gebied van behoud van biodiversiteit en duurzaam beheer en dit verbonden aan armoedebestrijding. Het programma kadert in internationale Belgische verplichtingen onder de Conventie van Biologische Diversiteit en de Europese Biodiversiteitsstrategie 2020. De activiteiten omvatten samenwerkingen tussen instituten, oproepen voor korte beurzen, worskshops, training, onderzoeksprojecten, campagnes en publicaties.

Conservation biology” (instandhoudingsbiologie) is een relatief nieuwe multidisciplinaire wetenschap die ontwikkeld werd als antwoord op de crisis in biodiversiteit. De wetenschap wil de impact van menselijke activiteiten op biodiversiteit evalueren en maatregelen nemen om het probleem tegen te gaan. De instandhoudingsbiologie gebruikt resultaten van populatiebiologie, evolutiewetenschap, ecologie en ethologie om nieuwe werkmethodes te ontwikkelen die specifiek aangepast zijn aan het onderzoek naar het risico op uitsterven van bedreigde soorten en aan het opsporen en ongedaan maken van de teloorgang van planten- en dierengemeenschappen. De Conservation Biology Unit van OD Nature heeft activiteiten in deze twee domeinen.

MARECO heeft verschillende onderzoeksdomeinen in mariene ecologie en management, waarbij de focus ligt op natuurbehoud en duurzaam gebruik en exploitatie van mariene rijkdommen. MARECO concentreert zich op marien ecologisch onderzoek en integreert wetenschappelijke kennis in adviezen voor het beleid.

Go to top