KOOP JE TICKETS ONLINE

TICKETS !

EUROSEISMIC: European Marine Seismic Metadata and Information Centre

Beschrijving

De hoofdprioriteit van EUROSEISMIC is het samenstellen van een metadatabase van seismische profielen, uitgevoerd in de Europese Zeeën, die aanwezig zijn in de Instelling van de projectpartners. Deze data bestaan hoofdzakelijk uit seismische profielen en sonar registraties die gedurende de laatste 30 jaar verzameld werden door de projectpartners, evenals uit gelijkaardige data van externe organisaties waartoe de projectpartners toegang hebben op een niet-confidentiële basis.

EUROSEISMIC zal een metadatabase aanmaken op het "Internet voor mariene geofysische onderzoeksdata" onder toezicht van de mariene departementen van de Europese Geologische Diensten en hun projectpartners.

Het zal bestaan uit de volgende functionaliteiten:

  • Data-toegang met on-line data-import module,
  • On-line data-editing,
  • Data-kwaliteitscontrole,
  • Data-raadpleging aan de hand van een kaart-interface in combinatie met een numeriek uitgebreide zoekopdracht (mogelijkheid tot gestuurde opzoekingen en/of optionele metadata velden),
  • Data-export,
  • GIS-interface voor navigatie en presentatie.

De seismische metadata zullen geo-ruimtelijke data, zoals de locatie van elke seismische lijn omvatten, welke kan afgebeeld worden op een kaartinterface aan de hand van de metadatabase. Voor elke seismische registratie, zullen voldoende metadata-elementen ter beschikking gesteld worden opdat de eindgebruiker snel de kwaliteit van de databronnen kan vaststellen en bepalen of ze voldoen aan hun vereisten.

Realisation

Voor de Belgische Geologische Dienst omvat het project:

  1. Aanmaak van een inventaris van de Belgische mariene seismische data
  2. Conversie van alle data in een door de verschillende partners goedgekeurd digitaal formaat
  3. Transmissie van de metadata naar Euroseismic

Partners

De Mariene Departementen van de Geologische Diensten van de volgende landen: Engeland, Frankrijk, Griekenland, Nederland, Noorwegen, Portugal, Finland, Zweden, Denemarken, Ierland, Italië, Spanje, Duitsland.

Interne medewerkers
Cecile Baeteman
Pierre-Yves Declercq
Funding
Europese Gemeenschap, Algemeen Directoraat Onderzoek
Go to top