KOOP JE TICKETS ONLINE

TICKETS !

Isohypsenkaarten van het Tertiair

Objectiven

Aan de hand van de beschikbare geologische gegevens (ontsluitingen, boringen, seismische profielen, boorgatmetingen enz..) zal voor elk van de Tertiaire formaties in Vlaanderen en Waals-Brabant het verloop van de basis van deze formatie opgesteld worden in de vorm van isohypsenkaarten.

Realisatie

Digitale bestanden worden gemaakt met alle boringen en ontsluitingsgegevens uit het boorarchief van de BGD of uit de databanken DOV (Databank Ondergrond Vlaanderen) of VGM (Vlaams Grondwater Model) die een bepaalde formatiebasis bereiken of doorboren, aangevuld met gegevens uit seismische profielen, geofysische logs enz. Aan de hand van de aldus opgestelde datasets worden observaties t.o.v. elkaar gecontroleerd: klaarblijkelijke fouten worden gemeld en/of eventueel verbeterd. 
Per formatie wordt dan een isohypsenkaart opgesteld ofwel door semi-automatische interpolatie aan de hand van een aangepaste griddingmethode ofwel door manuele interpolatie wanneer de gegevens het voor automatische verwerking laten afweten. De resultaten worden dan gecontroleerd op basis van hun onderlinge consistentie en met andere formaties evenals met gegevens uit andere bronnen. De uiteindelijke resultaten worden digitaal opgeslagen en grafisch weergegeven in een GIS-systeem.

 

Gerelateerde media
Isohypsenkaart van de basis van de Formatie van Gent
Interne medewerkers
Herman Goethals
Michiel Dusar
Walter De Vos
Externe medewerkers
Geert De Geyter
Pascal Vancampenhout
Funding
Financiering door het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap: Afdeling Natuurlijke Rijkdom en Energie (ANRE) evenals gedeeltelijk uit eigen middelen.
Go to top