KOOP JE TICKETS ONLINE

TICKETS !

DB-ARCO: Databank van leisteen en coticula

Beschrijving

Doel: het uitwerken van een Geografisch InformatieSysteem (GIS) met geologische gegevens afkomstig van ondergrondse ontginningen van leisteen en coticula op het grondgebied van de gemeente Vielsalm

In Vielsalm en omliggende gemeenten werden in het verleden leisteen en lagen coticula ondergronds ontgonnen. Deze mijnactiviteit heeft talrijke mijnplannen nagelaten. Nu worden deze plannen in een GIS-omgeving opgeslagen. Het is bijgevolg belangrijk de beschikbare informatie over geologie en mijnbouw over te nemen en te structureren. Dit werk kadert bovendien in het ontwikkelings- en herwaarderingsplan voor dit industrieel erfgoed. Dit GIS-systeem kan vele toepassingen mogelijk maken, zoals bv. de locatie van de ondergrondse ontginningen gelegen in natuurparken en het ontwikkelen van industriële archeologische sites als toeristische trekpleisters in de Hoge Ardennen.

Realisatie

Dergelijk mijnkaarten zijn beschikbaar bij het Waalse Gewest, de Belgische staatsarchieven, het Centrum voor de Geschiedenis van Wetenschap en Techniek en de Belgische Geologische Dienst. De voornaamste gegevens, vermeld op deze kaarten, die op schaal 1:100 zijn getekend, zijn nu gescand en van geo-referenties voorzien. De omzetting in vectoren is nu aan de gang. Tenslotte worden alle geologische en mijnbouwkundige gegevens, vermeld op de oorspronkelijke mijnplannen, samengebracht in een gegevensbank.

Tot de mijnbouwkundige informatie behoort de aard en de ligging van de toegangen tot de galerijen, schachten en luchtkokers, de lengte van de galerijen en de oppervlakte en het volume van de ontginningskamers, de exploitatiedata, enz.

Door middel van terreinwerk zullen de cartografische gegevens vergeleken worden met de werkelijke topografie. Bij dit onderzoek zal gebruik gemaakt worden van:

  • GPS-positiebepalingen van de ingangen van de galerijen, schachten en luchtkokers,
  • plaatsbepaling van de mijnbouwinfrastructuur,
  • plaatsbepaling van mogelijke mijnverzakkingsgebieden in en rond ontgonnen zones, enz.

Het BD-ARCO-project concentreert zich in deze eerste fase op de ondergrondse leisteen en coticula-ontginningen op het grondgebied van de gemeente Vielsalm. De figuur toont de ontginningen van coticula (geel) en leisteen (blauw). In latere fase kan dit uitgebreid worden tot andere ontginnings gebieden in België.

Gerelateerde media
Uittreksel van topografische kaart op schaal 1/50000
Interne medewerkers
Xavier Devleeschouwer
Eric Goemaere
Externe medewerkers
C. Mullard (geoloog, BGD)
D. Pacyna (mijningenieur, Waals Gewest - DGRNE)
A. Hanson, geoloog, "Fondation Universitaire Luxembourgeoise" (FUL)
C. Hemroulle, DNF, Kanton Vielsalm
J. Fairon, Bioloog, KBIN
Go to top