KOOP JE TICKETS ONLINE

TICKETS !

Geologische kaart van Wallonië

Nieuwe geologische kaart van Wallonië op schaal 1:25.000

Doelstellingen

De eerste reeks gedetailleerde geologische kaarten van België op schaal 1:40 000 werd gerealiseerd in de periode 1890-1919. Een nieuwe geologische kartering drong zich op omdat er intussen nieuwe informatie en andere aandachtspunten zijn, waaronder ruimtelijke ordening, grondwater en het beheer van natuurlijke rijkdommen. De bevoegdheid over de ondergrond is nu een gewestelijke materie en het is dan ook het Ministerie van het Waals Gewest dat in 1989 een geologische kartering opstartte met een voorziene tijdsduur van 30 jaar. Dit ambitieuze programma maakt het mogelijk de archieven van de geologische kaart, bewaard op de Belgische Geologische Dienst, te actualiseren en aan te vullen en op te nemen in een gegevensbank die via een geografisch informatiesysteem zal kunnen geraadpleegd worden op de website van de "Direction Générale des Ressources Naturelles et de l'Environnement (DGRNE)" van het Waalse Gewest.

Dit programma voorziet ook in de opmaak en de verkoop van geologische kaarten op schaal 1:25 000 met toelichtende nota's.

Uitvoering

De geologische kartering wordt uitgevoerd door 5 ploegen van 2 veldgeologen en een technische ondersteuningsploeg, toegevoegd aan verschillende wetenschappelijke instellingen: Université Catholique de Louvain (UCL), Université Libre de Bruxelles (ULB), Université de Liège (ULG), Faculté Polytechnique de Mons (FPM), Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN). De nieuwe geologische opname van Wallonië behelst verschillende stappen. Vooreerst worden alle bestaande gegevens, verzameld sinds de opmaak van de eerste geologische kaart, geïnventariseerd.

Vervolgens wordt er op systematische wijze geologisch terreinwerk verricht. De gegevens over alle waarnemingspunten worden opgenomen op ontsluitingskaarten en technische steekkaarten per ontsluiting, en verwerkt in werkdocumenten op schaal 1:10 000 om vervolgens op schaal 1:25 000 gepubliceerd te worden. Het onderliggende resultaat is een digitale gegevensbank.

 

Gerelateerde media
Geologische kaart: Saint-Léger-Messancy (71/3-4), Musson (71/3-4), Le Fays (71/7-8), Houwald (72/1)
Interne medewerkers
Eric Goemaere
Isabelle Belanger
Aurelie Guerin
Funding
Programma gefinanceerd door het Waals Gewest
Partners en sponsors
Go to top