KOOP JE TICKETS ONLINE

TICKETS !

OneGeology-Europe

Doelstelling

Het project OneGeology-Europe wil geologische gegevens van heel Europa op schaal 1:1.000.000 bijeenbrengen en via het web toegankelijk maken. De Europese geologische diensten willen een interactieve geologische kaart van Europa via een meertalige portaalsite ter beschikking stellen.

Het project biedt de gebruikers praktische voorbeelden aan van digitale verzamelingen van geologische gegevens. De doelsectoren van het project zijn met name de verzekeringen, de stedenbouwkunde, de engineering, de landbouw, de natuurlijke rijkdommen en grondstoffen, het leefmilieu, etc.

OneGeology-Europe levert een significante bijdrage aan INSPIRE, de Europese richtlijn voor de ontwikkeling van informaticasystemen en protocollen met als doel een verbetering van het openbaar maken, het downloaden en het uitwisselen van elementaire geologische gegevens binnen Europa.

Samengevat: OneGeology zal leiden tot een harmonisatie van de geologische kaarten en zal ertoe bijdragen, een flinke stap voorwaarts te zetten in het op elkaar afstemmen van cartografische datasets.

Uitvoering

In het kader van Onegeology-Europe:

  • Ontwikkeling van een internationale norm voor de uitwisseling van geologische gegevens, GeoSciML, waardoor deze gegevens binnen de geologische gemeenschap voor iedereen toegankelijk worden.
  • Behalve de geologische kaart op schaal 1:1.000.000, zullen bepaalde partners ook geologische gegevens op schaal 1:50.000 leveren, met het oog op de ontwikkeling van thematische toepassingen.
  • De Belgische Geologische Dienst is bij dit project betrokken als leverancier van geologische gegevens, en zal ook meewerken aan de definiëring van de te gebruiken geologische termen, tijdvakken en lithologieën.

In aanvulling op de doelstellingen van Onegeology-Europe:

  • De BGD zal een nieuwe geologisch-lithostratigrafische kaart van België ontwerpen, op schaal 1:250.000, gebaseerd op een compilatie van de recentste geologische kaarten.

Partners

21 Europese leveranciers van gegevens en 9 eindgebruikers van dit project vormen een uiteenlopend maar elkaar aanvullend consortium in termen van ervaring en expertise.

 

Gerelateerde media
Geologie in Europa op schaal 1:25M
Interne medewerkers
Léon Dejonghe
Pierre-Yves Declercq
Funding
3,25 miljoen euro voor een periode van 2 jaar voor alle partners samen, 2,6 miljoen wordt gefinancierd door het programma eContentplus dat wordt beheerd door de Europese Commissie. eContentplus werd door het Europese Parlement en de Raad aangenomen en is erop gericht, digitale content toegankelijker, bruikbaarder en beter exploiteerbaar te maken. Het programma wil het creëren en verspreiden van informatie – op verschillende gebieden van algemeen belang - op communautair niveau vergemakkelijken.
Go to top