KOOP JE TICKETS ONLINE

TICKETS !

Geologisch Model van België (GMB)

In het kader van deze as is de BGD een beduidende leverancier in België voor geo-interpetatiediensten met toegevoegde waarde of innovatieve data retrieval. Een bijkomende taak van de GMB zal zijn om 'Inspire-compliant' geowetenschappelijke informatie te leveren voor België, in samenwerking met of op verzoek van de bevoegde autoriteiten. Naast de nieuwe verwerking op basis van bestaande gegevens, zal de GMB ook profiteren van de prioriteiten van campagnes die gericht zijn op de aankoop van nieuwe gegevens, de toepassing van zowel de traditionele benadering van de directe beschrijving (bijvoorbeeld boringen, veldwerk voor geologische kartering, structurele syntheses) als recente methodes (bijvoorbeeld PSInSAR).

Prioritaire onderzoeksprojecten zullen gericht zijn op:

  • Het analyseren van bewegingen in de bodem met behulp van de radarinterferometrietechniek PSInSAR;
  • Het inschatten van de stabiliteit van de monumenten met behulp van radarinterferometrie.

Research projects

29/04/2015 tot 28/10/2017

H3O – The Campine

Dit onderzoeksproject is enkel beschikbaar in het Engels

Engels versie

01/09/2014 tot 31/08/2018

GEPATAR: GEotechnical and Patrimonial Archives Toolbox for ARchitectural conservation in Belgium

Dit onderzoeksproject is enkel beschikbaar in het Engels

Engels versie

11/09/2008 tot 11/09/2010

OneGeology-Europe

Het project OneGeology-Europe wil geologische gegevens van heel Europa op schaal 1:1.000.000 bijeenbrengen en via het web toegankelijk maken. De Europese geologische diensten willen een interactieve geologische kaart van Europa via een meertalige portaalsite ter beschikking stellen.
01/01/2004 tot 31/12/2006

Terrafirma

Waarneming van grondbewegingen door radarinterferometrie.
Brabant Massif subcrop map
01/01/2004 tot 31/12/2006

Subcropkaart: Massief van Brabant

Het Massief van Brabant wordt ook wel de sokkel van Vlaanderen genoemd. Het bevat de oudste afzettingen van België, tot 550 miljoen jaar oud, en is inmiddels verhard tot een massief gesteenteblok. In het grootste deel van Vlaanderen bevindt de sokkel zich op een diepte van meer dan 100 m. Enkel in het zuiden komt hij lokaal aan de oppervlakte.
16/10/2002 tot 16/10/2004

Isohypsenkaarten van het Tertiair

Aan de hand van de beschikbare geologische gegevens (ontsluitingen, boringen, seismische profielen, boorgatmetingen enz..) zal voor elk van de Tertiaire formaties in Vlaanderen en Waals-Brabant het verloop van de basis van deze formatie opgesteld worden in de vorm van isohypsenkaarten. Digitale bestanden worden gemaakt met alle boringen en...
01/01/2002 tot 12/12/2004

GEOINFO

Alle geschreven documenten (teksten, schema's, doorsneden, boorlogs) van het Waalse Gewest worden voortdurend geïnformatiseerd en in databanken ondergebracht.
01/01/2002 tot 01/02/2004

DB-ARCO: Databank van leisteen en coticula

Digitale kartering van de ondergrondse ontginningen van leisteen en coticula
01/01/1998 tot 31/12/2018

Geologische kaart van Wallonië

De nieuwe geologische opname van Wallonië behelst verschillende stappen. Vooreerst worden alle bestaande gegevens, verzameld sinds de opmaak van de eerste geologische kaart, geïnventariseerd. Vervolgens wordt op systematische wijze geologisch terreinwerk verricht.
Go to top