KOOP JE TICKETS ONLINE

TICKETS !

GECO: Geology for an ECOnomic sustainable development

Onderzoekscentrum voor duurzaam beheer van de natuurlijke minerale rijkdommen en meer transparantie in de mijnsector

De Belgische Federale Regering heeft het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika en het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen de opdracht gegeven, een kenniscentrum te ontwikkelen voor het duurzame beheer van de natuurlijke minerale rijkdommen en meer in het bijzonder van die van Afrika.

De eerste doelstellingen in 2007-2008 waren de opmaak van een inventaris van de beschikbare geologische gegevens en de ontwikkeling van instrumenten voor de traceerbaarheid van ertsen (Koper, Kobalt, Uranium) in Katanga (Democratische Republiek Congo).

De tweede fase van het project GECO gaat van start in 2009 voor een periode van 3 jaren en omvat 4 work packages:

 • WP1 – De fysische en chemische typering van de ertslagen en ontwikkeling van een mijnkadaster
 • WP2 – Het opstellen van een traceerbaarheid en certificering van ertsen
 • WP3 – Een milieucartografie
 • WP4 – De typering van de delfstoffen en geomaterialen in relatie tot het Lufilische sedimentaire bekken.

Uitvoering

De belangrijkste resultaten van de eerste fase (2007-2008) situeren zich in de volgende gebieden:

 • De uitvoering van een nieuwe geologische kaart van de Lufilische boog (Katanga) op basis van bestaande documenten
 • Cartografie van de artisanale mijnsector
 • Typering en metallogenie van de ertslagen
 • Ontwikkeling van een mineralogische databank (Koper-Kobalt-Uranium)
 • Ontwikkeling van een geomatisch internetportaal (WebGIS), dat talrijke cartografische documenten bijeenbrengt, zoals geologische kaarten, de erkende ertsvindplaatsen, de formele en informele mijnbouwsites, ... samen met administratieve en infrastructurele informatielagen (steden, administratieve grenzen, wegen, ...).
 • Een pilootstudie over de traceerbaarheid-certificering van natuurlijke minerale rijkdommen.

Projectmedewerkers

Binnen de Belgische Geologische Dienst bestaat het team uit:

 • Y. Vanbrabant, statutair geoloog – projectleider (coördinator)
 • H. Goethals, senior statutair geoloog – mineralogie
 • L. Dupin, contractueel geoloog (voltijds) – geomatica en tectoniek
 • Ch. Burlet, contractueel geoloog (voltijds) – geomatica
 • T. Thys, contractueel geoloog (voltijds) – mineralogie

Binnen het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika bestaat het team uit:

 • Th. De Putter, statutair geoloog – projectleider (promotor)
 • F. Meese, statutair geoloog – milieu-aspecten, aantastingen van de bodem en de ondergrond
 • S. Dewaele, contractueel geoloog (voltijds) – metallogenie
 • M. Laghmouch, contractueel geoloog (voltijds) – cartografie
 • P. Lahogue, contractueel geoloog (deeltijds) – databankbeheer en cartografie
Gerelateerde media
Screenshot van het geomatisch internetportaal
Interne medewerkers
Yves Vanbrabant
Herman Goethals
Christian Burlet
Funding
Het volledige project (540 k € voor 2007-2008) werd gefinancierd door de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken
Partners en sponsors
Go to top