KOOP JE TICKETS ONLINE

TICKETS !

Initiatief voor mineralen en grondstoffen

Grondstoffen zijn nu meer dan ooit essentieel voor de duurzame werking van moderne samenlevingen. De toegang tot en betaalbaarheid van minerale grondstoffen is cruciaal voor het functioneren van de Europese economie. In dat verband is het de plicht van een federale geologische dienst om de expertise inzake wat Europa definieert als metaalhoudende mineralen en bouwmaterialen uit zowel primaire bronnen (ertslichamen, steengroeven) als secundaire bronnen (recyclage van schroot) te onderhouden, te verbeteren en te bevorderen, maar ook om een rol te spelen in de ontwikkeling van een goed functionerend mineralogielaboratorium met moderne faciliteiten.

Gedurende de komende 6 jaar zullen projecten voor fundamenteel en toegepast onderzoek zich op de volgende onderwerpen richten:

  • Het karakteriseren van de fysische eigenschappen van grondstoffen en mineralen;
  • Het onderzoeken van de mineralisatieprocessen en het karakteriseren van zeldzame aardelementen, zowel in Afrika als Europa;
  • Het identificeren van de bron voor grondstoffen (sierstenen, rotsen en mineralen, pigmenten, klei, juwelen, keramiek ...) van artefacten en het reconstrueren van de commerciële weg naar de eindgebruikers (in samenwerking met het onderzoeksprogramma Mens en milieu in het Quartair).

Research projects

01/02/2010 tot 31/07/2011

Characterisation of hypersiliceous rocks from Belgium

In dit onderzoek worden de vindplaatsen van hypersiliceuze gesteente, gaande van een ouderdom van Cambrium to Tertiair, in kaart gebracht en wordt getracht de inter- en intravariabiliteit binnen en tussen verschillende ontsluitingen te achterhalen via een multidisciplinaire aanpak gaande van petrografie over spectrometrie tot diffractometrie.
01/01/2009 tot 31/12/2011

GECO: Geology for an ECOnomic sustainable development

De Belgische, Federale Regering heeft het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika en het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen de opdracht gegeven een kenniscentrum te ontwikkelen voor het duurzame beheer van de natuurlijke minerale rijkdommen en meer in het bijzonder van die van de Democratische Republiek Congo.
01/11/2008 tot 31/10/2009

TRACE: TRACeability of hEterogenite

Het TRACE-project werd opgestart om wetenschappelijke methoden te ontwikkelen voor de analytische opspoorbaarheid van heterogeniet, een secundair kobalterts in de Democratische Republiek Congo. Het project wordt uitgevoerd in samenwerking met het onderzoekscentrum GECO en de werkgroep MIRECA.
La Calamine
01/01/2000 tot 01/01/2002

La Calamine

Deze studie heeft als doel de geologische vormingsvoorwaarden verantwoordelijk voor het ontstaan van de afzetting in La Calamine te identificeren; en eveneens deze van de diepe ijzerhoed die de nabijgelegen lood-zink aders afdekken.
Go to top