KOOP JE TICKETS ONLINE

TICKETS !

Platform Geothermie in Wallonië

De bewustwording, in de laatste jaren, van de opwarming van het klimaat en de aangekondigde uitputting van de fossiele energiebronnen, bracht de ontwikkeling van hernieuwbare energiebronnen in een stroomversnelling. De geothermie biedt het voordeel, een onuitputtelijke energiebron te zijn, die ook "schoon" is in termen van CO2-uitstoot. De risico's en de milieueffecten blijven beperkt in vergelijking met andere energieproductiesystemen. In deze context bestelde het DGO4 (Département de l’Energie et du Bâtiment durable de la Région wallonne = departement energie en duurzame gebouwen van het Waalse Gewest) bij de Belgische Geologische Dienst een studie over het potentieel van de diepe geothermie (> 300 m) in Wallonië.

Twee soorten geothermie komen hierbij in aanmerking (volgens Vision 2020-2030, ETP-RHC Geothermal Panel, rapport van EGEC):

  • Geothermie met lage en matige enthalpie (exploitatie van diepe watervoerende lagen met een temperatuur (T) tussen: 30°C ‹ T ‹ 150°C);
  • Geothermie met hoge enthalpie (Enhanced Geothermal System (EGS) of Hot Dry Rock (HDR) met temperaturen T › 150°C.

Dit project omvatte:

  • het verzamelen en voorbereiden van data in verband met de diepe geologische structuur en de geothermische bronnen in de Waalse ondergrond;
  • op basis hiervan, zones in kaart brengen, die op het gebied van de geothermie interessant zouden kunnen zijn: 1 kaart gaat over de geothermie op zeer grote diepte (3000-6000m), een 2e kaart behandelt de middelgrote diepten (300 tot 3000 m);
  • al deze gegevens zullen binnenkort in het cartografische portaal van de Waalse Overheid (DGO3) worden geïntegreerd.

Tegelijkertijd werd er een driedimensionaal model opgesteld van het steenkoolbekken van Luik en van de watervoerende kalksteenlagen uit het Carboon (onderaannemer: Département de Géologie, Laboratoire Géorisques et Environnement, Université de Liège, Prof. Hans-Balder Havenith (departement geologie, laboratorium georisico's en milieu, universiteit van Luik)).

Bovendien heeft de firma Geoforma (Vinciane Stenmans, onafhankelijk geoloog), eveneens onderaannemer van dit project, haar expertise op het gebied van boringen (technische aspecten) ter beschikking gesteld en aanbevelingen gedaan voor toekomstige exploratieboringen.

Gerelateerde media
Thermometrie van de Havelange boring
Interne medewerkers
Estelle Petitclerc
Yves Vanbrabant
Externe medewerkers
Hans-Balder Havenith (ULg)
Vinciane Stenmans (VS.GEOFORMA)
Funding
Dit project werd gefinancierd door de Waalse openbare dienst
Partners en sponsors
Go to top