KOOP JE TICKETS ONLINE

TICKETS !

ThermoMap

Het project ThermoMap ging van start in september 2010 voor een periode van 3 jaar en wordt gecofinancierd door de Europese Commissie (FP7-ICT Policy Support Programme). Doelstelling van dit project is het potentieel voor ondiepe geothermie in Europa in kaart te brengen.

ThermoMap wil tegen september 2013 bereiken dat de informatie over het milieu kan worden toegepast om in heel Europa ondiepe geothermische systemen te ontwikkelen. Binnen de Europese Lidstaten beschikt men al over veel geografische en geologische data, maar deze gegevens zijn niet toegankelijk voor het publiek. Door de bestaande data, zoals pedologische, hydrogeologische … gegevens samen te brengen, kan men het geothermische potentieel van een gebied inschatten. In het kader van dit project wordt er een instrument ontwikkeld om de geothermische energiebronnen en andere gegevens te visualiseren. Het werkterrein beperkt zich tot 10 meter diepte en de informatie wordt voorgesteld in GIS, op middelgrote en grote schaal.

In het kader van dit project worden de bestaande gegevens (geologie, hydrogeologie, pedologie, klimaat, bodemgebruik, reliëf …) volgens gestandaardiseerde methodes geanalyseerd en geharmoniseerd, om een waarde te berekenen voor het geothermische potentieel voor drie verschillende niveaus van de ondergrond. Op deze manier zal men snel en relatief goedkoop over informatie kunnen beschikken in verband met de ondiepe geothermie van een gebied.

De resultaten van dit werk worden geïntegreerd in een Open Source Web GIS, evenals alle andere nodige gegevens. Elk van de 9 EU-lidstaten die aan dit project deelnemen, definieert een "test"-zone binnen zijn grondgebied. Voor deze testzone worden de beschikbare gegevens en de waarde van het geothermische potentieel gepresenteerd per kadastraal perceel, terwijl de kaart voor de gehele Europese Unie op schaal 1:250 000 wordt opgemaakt.

Momenteel nemen er 9 landen deel aan dit project (Duitsland, Frankrijk, IJsland Hongarije, Roemenië, het Verenigd Koninkrijk, België, Oostenrijk en Griekenland).

Voor België worden er twee testzones behandeld, om met een minimum aan geologische diversiteit rekening te houden. Deze zones zijn de streek van Gent en de streek van Luik.

Gerelateerde media
Horizontaal systeem voor exploitatie van ondiep geothermisch potentieel (1 m diepte)
Interne medewerkers
Michiel Dusar
Pierre-Yves Declercq
Estelle Petitclerc
Funding
Gecofinancierd door de Europese Unie Reële kostprijs: 3.87 m €, 1.93 m € gefinancierd door de EU
Partners en sponsors
Go to top