KOOP JE TICKETS ONLINE

TICKETS !

Geo-energie Groep

Deze as zal betrekking hebben op het toegepaste onderzoek naar de aspecten van geo-energie die nog niet wetenschappelijk of technisch volwassen zijn. Ze is gericht op nieuwe technologische oplossingen tot commercialisering (wanneer andere spelers zullen instappen/moeten deelnemen).

Aspecten van het onderzoek zijn onder andere:

  • Geologische opslag van CO2;
  • Schaliegas;
  • Geothermische energie;
  • Energiebeleid & -strategie.

Research projects

01/03/2020 tot 29/02/2024

GeoCamb

Dit onderzoeksproject is enkel beschikbaar in het Engels

Engels versie

15/12/2019 tot 15/03/2024

DESIGNATE

Dit onderzoeksproject is enkel beschikbaar in het Engels

Engels versie

15/12/2014 tot 15/03/2017

ALPI: Assessment of Low Carbon Society Policy Instruments

Financiering is een belangrijk probleem voor de ontwikkeling van eenkoolstofarme samenleving. Het ALPI project ontwikkelt en stimuleert instrumenten om deze overgang te versnellen. Hiervoor zullen de effectiviteit en de impact van beleidsinstrumenten geëvalueerd worden zowel op economische en milieuaspecten als hun effect op de overheidsbegroting.
01/01/2014 tot 31/12/2015

BeTemper

Doelstelling van dit project is een evaluatie van het ondiepe geothermische potentieel in België op basis van een analyse van de thermische eigenschappen van de oppervlaktegesteenten op 150 m diepte, de standaard diepte die wordt gebruikt voor de verticale bodemwarmtewisselaars (BTES).
15/10/2010 tot 15/12/2011

Platform Geothermie in Wallonië

Studie die tot doel heeft het in kaart brengen van gebieden in Wallonië die interessant zouden kunnen zijn voor geothermie (diepte meer dan 300 m). Dit project behelst het verzamelen en herinterpreteren van de gegevens over de diepe geologische structuur, om deze te integreren in een GIS-visualisatie.
01/09/2010 tot 31/08/2013

ThermoMap

Doelstelling van dit project is het potentieel voor ondiepe geothermie in Europa in kaart te brengen. ThermoMap wil bereiken dat de informatie over de ondergrond kan worden toegepast om in heel Europa ondiepe geothermische systemen te ontwikkelen.
01/01/2009 tot 31/12/2012

PSS-CCS: Policy Support System for Carbon Capture and Storage

Dit onderzoeksproject is enkel beschikbaar in het Engels

Engels versie

01/02/2000 tot 01/02/2004

GESTCO (Geological Storage of CO2)

Europese mogelijkheden voor ondergrondse opslag van CO2 emissies door verbruik van fossiele brandstoffen.
Go to top