Marleen De Ceukelaire

Curator Geology
Marleen De Ceukelaire
Contact
Phone:
+32 (0)2 788 76 37
Key Publications
T. De Kock, Boone, M. , Boone, M. , Deceukelaire, M. , en Deceukelaire, M. , Lede Stone: A potential 'Global Heritage Stone Resource' from Belgium, IUGS Episodes, 2015.

2016

M. Dusar, Pieters, M. , Vanhaelst, S. , Declercq, M. , Goethals, H. , Deceukelaire, M. , en Heyvaert, V. M. A. , Pleistocene gravels on the Belgian offshore investigated for composition and provenance, towards a reassessment of the transport models, in Geologica Belgica 5th International Meeting, Mons, Belgium, 2016.
M. Deceukelaire, D'heuvaert, T. , en Van de Gehuchte, E. , Roman ornamental stones in the collection geology of the RBINS, in Abstract Book of the International Conference Roman Ornamental Stones in North-Western Europe, Tongeren, 20-22 April 2016, 2016, p. 39.
V. M. A. Heyvaert, Vernes, R. W. , Deckers, J. , Bogemans, F. , Deceukelaire, M. , Dulk, M. Den, Doornenbal, H. C. , Dusar, M. , Hummelman, J. , Kiden, P. , Lanckacker, T. , Menkovic, A. , Meyvis, B. , Munsterman, D. K. , Reindersma, R. N. , Veen, J. H. ten, van de Ven, T. J. M. , Walstra, J. , Westerhoff, W. E. , en Witmans, N. , Towards a cross-border hydrogeological model: harmonized data integration within the H3O-projects, in Geophysical Research Abstracts, 2016, vol. 18, pp. EGU2016-16156-2.
J. Brecko, Mathys, A. , Dekoninck, W. , Deceukelaire, M. , VandenSpiegel, D. , en Semal, P. , Revealing Invisible Beauty, Ultra Detailed: The Influence of Low Cost UV Exposure on Natural History Specimens in 2D+ Digitization, PLOS ONE, vol. 11, p. e0161572, 2016.
N. Vandenberghe, Deceukelaire, M. , en Goemaere, E. , Stratigraphy and Commissions. Do we need stratigraphic commissions?, Abstract book Geologica Belgica, vol. xx, p. 277, 2016.
E. Steurbaut, Deceukelaire, M. , Lanckacker, T. , Matthijs, J. , Stassen, P. , Van Baelen, H. , en Vandenberghe, N. , An update of the lithostratigraphy of the Ieper Group.. 2016.

2015

M. Borremans, Ampe, C. , Debacker, T. , Deckers, S. , Deceukelaire, M. , Deronde, B. , De Schepper, S. , De Vos, K. , De Vos, W. , Dewaele, S. , Dusar, M. , Fettweis, M. , Finke, P. , Gauthier, A. , Geets, S. , Houthuys, R. , Jacobs, P. , Laga, P. , Lagrou, D. , Langohr, R. , Louwye, S. , Martens, C. , Mathys, M. , Piessens, K. , Poesen, J. , Steurbaut, E. , Vandenberghe, N. , Van Lancker, V. , Van Ranst, E. , Verniers, J. , en Welkenhuysen, K. , Geologie van Vlaanderen. Academia Press, 2015.
H. De Clercq, Dusar, M. , Deceukelaire, M. , Smets, S. , en Verhaert, G. , Natuursteen – Diestiaan ijzerzandsteen : een ijzersterk verhaal, Handboek Onderhoud Renovatie Restauratie, vol. Kluwer, II.3, pp. 89-160, 2015.
M. Dusar, Deceukelaire, M. , en Walstra, J. , Natuursteen – Inventarisatie natuursteengebruik in stadskern Leuven, Kluwer Handboek Onderhoud, Renovatie en Restauratie, pp. 7-64, 2015.
T. De Kock, Boone, M. , Boone, M. , Deceukelaire, M. , en Deceukelaire, M. , Lede Stone: A potential 'Global Heritage Stone Resource' from Belgium, IUGS Episodes, 2015.
M. Dusar, Dreesen, R. , en Deceukelaire, M. , Oolitic limestones from Lorraine (France) as a major building stone in Belgium. In: G. Lehrberger & E. von Plehwe-Leisen, eds., Barrois-Oolite., Münchner Geowissenschaftliche Abhandlungen, vol. Reihe B, 22, pp. 416-427, 2015.
T. De Kock, Deceukelaire, M. , Deceukelaire, M. , en Deceukelaire, M. , De Eocene witte stenen van Noord Belgie, Grondboor & Hamer ism Gea, vol. 5/6, pp. 84-91, 2015.
M. Deceukelaire, EEN STAD VAN STEEN Het gebruik van natuursteen in het Geraardsbergse bouwpatrimonium, Gerardimontium, vol. 261, pp. 3-15, 2015.
T. De Kock, Boone, M. , Boone, M. , Deceukelaire, M. , en Deceukelaire, M. , Lede Stone: A potential “Global Heritage Stone Resource” from Belgium, IUGS Episodes, 2015.
M. Dusar, Deceukelaire, M. , en Walstra, J. , Natuursteen - Inventarisatie natuursteengebruik in stadskern Leuven, Kluwer Handboek Onderhoud, Renovatie en Restauratie, pp. 7-64, 2015.
M. Dusar, Declercq, P. - Y. , en Deceukelaire, M. , Bodembewegingen in de wijk Schietskuil, Maasmechelen: tussen steenkoolmijnbouw en Maas. RBINS - Geological Survey of Belgium}, publication\_type = {type, Brussels, 2015.
M. Dusar, Deceukelaire, M. , Declercq, P. - Y. , Devleeschouwer, X. , en Meyvis, B. , Versteningen in het Zand van Brussel. Algemene evaluatie met betrekking tot het voorkomen van zandsteen in een bouwput gelegen Leopold III laan te Evere. Belgische Geologische Dienst}, publication\_type = {type, 2015.

2014

M. Deceukelaire, Doperé, F. , Dreesen, R. , Dusar, M. , en Groessens, E. , Belgisch Marmer. Academia Press, 2014.
M. Dusar, Deceukelaire, M. , en Walstra, J. , Natuursteengebruik als urbanisatie-indicator stadskern Leuven, in 5de VLAAMS \_ NEDERLANDSE NATUURSTEENDAG 15-16.5.2014, BRUSSEL Betekenisol gebruik van natuursteen, vol. 2014/01 - N° 316, H. De Clercq en Quist, W. Geological Survey of Belgium, 2014, pp. 109-145.
, Deceukelaire, M. , Dreesen, R. , Dusar, M. , Goemaere, E. , Tolboom, H. - J. , en Tourneur, F. , Keihard bedreigd erfgoed - de kassei: de geschiedenis van onze steden met de voeten getreden, in 5de Vlaams-Nederlandse Natuursteendag, 15-16.5.2014, Brussel. Betekenisvol gebruik van natuursteen, vol. 316, Jennerstraat 13, 1000 Brussel: Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, Belgische Geologische Dienst, 2014, pp. 015 - 029.
R. Hayen, Fontaine, L. , De Clercq, H. , Deceukelaire, M. , en van Driessche, T. , Diestiaan ijzerzandsteen: de erfgoedsteen van het Hageland, in 5de Vlaamse Nederlandse Natuursteendag, 15-16.5.2014, Brussel Betekenisvol gebruik van natuursteen, vol. 2014/01 - N° 316, H. De Clercq en Quist, W. Geological Survey of Belgium, 2014, pp. 087-102.
, Deceukelaire, M. , Dreesen, R. , Dusar, M. , Goemaere, E. , Tolboom, H. - J. , en Tourneur, F. , Keihard bedreigd erfgoed – de kassei : de geschiedenis van onze steden met de voeten getreden, in 5de VVlaamse Nederlandse Natuursteendag, 15-16.5.2014, Brussel Betekenisvol gebruik van natuursteen, vol. 2014/01 - N° 316, H. De Clercq en Quist, W. Geological Survey of Belgium, 2014, pp. 015-029.
M. Dusar en Deceukelaire, M. , Voorkomen en ontginning van Diestiaan ijzerzandsteen, in Diestiaan ijzerzandsteen Van Demergotiek tot restauratieproblematiek, 2014, pp. 19-26.
M. Dusar en Deceukelaire, M. , Diestiaan ijzerzandsteen op de Everberg. RBINS Geological Survey of Belgium}, publication\_type = {type, Brussels, 2014.
J. Walstra, Dusar, M. , en Deceukelaire, M. , Geological model of the Ypresian Clay.. 2014.
M. Deceukelaire en Dusar, M. , Excursie ijzerzandsteen Diest - 19/09/2014. 2014.

2012

K. Welkenhuysen, Vancampenhout, P. , en Deceukelaire, M. , Quasi-3D model van de formatie van Maldegem, de groep van Tongeren en de groep van Rupel, vol. 311. Jennerstraat 13, 1000 Brussel: Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, Belgische Geologische Dienst, 2012, p. 46.
R. Dreesen, R. Dreesen, Dusar, M. , Deceukelaire, M. , Bossiroy, D. , Groessens, E. , Groessens, E. , De Kock, T. , en De Kock, T. , In het voetspoor van Camerman: de opmars van de Franse steen in Belgïe, in Stenen van binnen, stenen van buiten : natuursteen in de jonge bouwkunst, 2012, pp. 33-63.

2009

K. Welkenhuysen en Deceukelaire, M. , Tertiair lithostratigrafische interpretatie op basis van geofysische boorgatmetingen van de boringen van meetnet 1VMM: afdeling water uitgevoerd in 2005-2006, vol. 306. Jennerstraat 13, 1000 Brussel: Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, Belgische Geologische Dienst, 2009, p. 210.
M. Deceukelaire, Overzicht natuursteengebruik in Oost-Vlaanderen, in 3de Vlaams-Nederlandse Natuursteendag, 14-15 mei 2009, Gent. Vergane glorie of glorieus verdergaan?, vol. 305, Jennerstraat 13, 1000 Brussel: Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, Belgische Geologische Dienst, 2009, pp. 005 - 024.
M. Deceukelaire, Oost-Vlaamse natuursteen in gebruik – op bezoek in drie Oost-Vlaamse dorpen ten zuiden van Gent, in 3de Vlaams-Nederlandse Natuursteendag, 14-15 mei 2009, Gent. Vergane glorie of glorieus verdergaan?, vol. 305, Jennerstraat 13, 1000 Brussel: Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, Belgische Geologische Dienst, 2009, pp. 155 - 161.

1992

M. Deceukelaire, Walraevens, K. , en Van Burm, P. , Evolutie van de stijghoogten in het Landeniaan en de sokkel vanaf de eeuwwisseling tot 1986 (West Vlaanderen en aangrenzend deel Oost Vlaanderen), vol. 257. Jennerstraat 13, 1000 Brussel: Ministerie van Economische Zaken, Belgische Geologische Dienst, 1992, p. 35.
01/09/2014 tot 31/08/2018

GEPATAR: GEotechnical and Patrimonial Archives Toolbox for ARchitectural conservation in Belgium

Dit onderzoeksproject is enkel beschikbaar in het Engels

Engels versie

29/04/2015 tot 28/10/2017

H3O – The Campine

Dit onderzoeksproject is enkel beschikbaar in het Engels

Engels versie

01/02/2010 tot 31/07/2011

Characterisation of hypersiliceous rocks from Belgium

In dit onderzoek worden de vindplaatsen van hypersiliceuze gesteente, gaande van een ouderdom van Cambrium to Tertiair, in kaart gebracht en wordt getracht de inter- en intravariabiliteit binnen en tussen verschillende ontsluitingen te achterhalen via een multidisciplinaire aanpak gaande van petrografie over spectrometrie tot diffractometrie.
Go to top