KOOP JE TICKETS ONLINE

TICKETS !

Belangrijke gebeurtenissen in de evolutie van gewervelde landdieren

Deze as zal de evolutie en de dynamiek van gewervelde landdieren tijdens kritieke perioden in de geschiedenis van het leven op Aarde onderzoeken door de integratie van paleobiologische, geofysische en geochemische informatie. Het zal de paleo-ecologische/ buitenaardse omstandigheden en oorzaken die aanleiding hebben gegeven tot de diversificatie, de evolutie en het uitsterven van geselecteerde gewervelde clades ontrafelen. Ook de effecten van de fysieke omgeving op het gedrag van viervoetige landdieren (bijvoorbeeld aanpassingen, selectieve migratiestromen van zoogdieren, dinosauriërs enz.) zullen worden bestudeerd.

De volgende stratigrafische intervallen zullen worden onderzocht in verschillende regio's van de wereld:

  • het Krijt van Europa;
  • het Paleoceen van Europa en China;
  • de Paleoceen/Eoceengrens van Europa;
  • het Vroeg-Eoceen van India en Centraal-Afrika;
  • de Eoceen/Oligoceengrens van Europa.

Research projects

01/12/2014 tot 31/12/2017

ColdCase: re-opening of the Bernissart Iguanodon crime scene

Dit onderzoeksproject is enkel beschikbaar in het Engels

Engels versie

01/02/2011 tot 31/01/2015

The Famennian vertebrate fauna of Strud (Namur Basin, Belgium) with special focus on early tetrapod evolution and paleoecology

Dit onderzoeksproject is enkel beschikbaar in het Engels

Engels versie

01/10/2009 tot 31/12/2014

Endemic Evolution and Faunal Turnover of the European Paleocene Mammals

Dit onderzoeksproject is enkel beschikbaar in het Engels

Engels versie

Go to top