KOOP JE TICKETS ONLINE

TICKETS !

BiSpEem

Eemiaan klimaat- en omgevingsreconstructie van de Belgische kust op basis van een bivalven-speleothems vergelijking in de context van de recente wereldwijde temperatuurstijging

In de context van de huidige globale opwarming, blijkt uit het lopend wetenschappelijk debat over toekomstige zeespiegelstijging dat deze van 2100 veel hoger zou kunnen zijn dan de projectie gepubliceerd in het 4de evaluatierapport van het IPCC, te wijten aan een mogelijke instabiliteit van de ijskappen bij snelle opwarming of in tijden van hogere temperaturen dan de huidige. De Laatste Interglaciale periode (LIG) of marien isotopenstadium (MIS) 5e, verleent inzicht in de klimaatprocessen en de impacts ervan tijdens iets warmere periodes dan de huidige.

Het project beoogt de studie van de klimatische en omgevingsvariabiliteit tijdens het Eemiaan gebaseerd op de vergelijking tussen twee volledig onafhankelijke geologische archieven 1) mariene carbonaatbivalven uit sedimentaire boorkernen van de Westelijke Belgische tidale kustvlakte en 2) onafhankelijk gedateerde speleothemen (chemische grotafzettingen) uit calciet met laag Mg gehalte uit Belgische en Franse grotten via een actieve samenwerking tussen drie Federale Wetenschappelijke Instellingen, de Geologische Dienst en de Malacologie sectie van het KBIN, het departement Geologie en Mineralogie van het KMMA en de dienst ‘Weersvoorspellingen en klimatologische inlichtingen’ van het KMI, alsook andere (internationale) laboratoria in het kader van het pas gestarte FP7 project Past4future.

Speleothemen bieden de mogelijkheid tot precieze U-reeks dateringen van de klimatische en omgevingsinformatie aanwezig in de chemische en isotopische samenstelling van beide archieven. Het project zal leiden tot het opstellen van nauwkeurig gedateerde curven van de schommelingen in klimaat en omgevingsparameters tijdens het Eemiaan, gebaseerd op de combinatie van de twee archieven. Het leidt eveneens tot het verfijnen van de chronologie en van de tijdsresolutie van de bestaande informatie over de veranderingen in kustomgeving uit de sedimentaire boorkernen van de KBIN collecties. De bekomen informatie zal als basis dienen voor een beter inzicht in de mogelijke toekomstige veranderingen van de Belgische kustvlakte in de context van de huidige globale klimaatopwarming en de eraan verbonden zeespiegelstijging.

Dank aan:

  • Michel Gewelt – vrijwillig wetenschappelijk medewerker
  • Etienne Lannoy – gids en waterstaalnemer bij de Grotten van Han (www.grotte-de-han.be)
Interne medewerkers
Cecile Baeteman
Sophie Verheyden
Frieda Bogemans
Externe medewerkers
Yves Quinif – Fac. Polytechnique, Université de Mons- Belgium
Luc André - Koninklijk Museum voor Midden-Afrika, België
Eddy Keppens en Maité Van Rampelbergh, Vrije Universiteit Brussel, Belgium
David Gillikin, Geology, Union College, Schenectady, NY, USA
Dominique Genty, LSCE-CEA-Paris-France
Hai Cheng en Laurence Edwards, Univ. of Minnesota, USA
Funding
Het BiSpEem project is een A1 project gefinancierd door het Belgisch Wetenschapsbeleid – Belspo.
Partners en sponsors
Go to top