KOOP JE TICKETS ONLINE

TICKETS !

Geoarchaeology and Quaternary Geology

[Engels]

This axis investigates the physical environment during the Pleistocene and the Holocene, its evolution and its interaction with the humans:

  • Reconstructing the changing environments of coastal and fluvial plains during Pleistocene and Holocene times through elaborating sea-level histories, assessing causes and locations of erosion and deposition, sources of sediment supply and clay geology. Investigating the mechanisms of coastal processes and human impact on the late Quaternary geological record in low-lying plains through the study of the role of geological inheritance on coastal erosion, assessing the impact of human activity on coastal development, and assessment of neotectonic movements and natural hazards.
  • Reconstructing the climatic changes and their impacts on the human environment during the Pleistocene.

Research projects

02/04/2012 tot 30/06/2016

Seasonality and mobility of the last Neanderthals/first Anatomically Modern Humans in North-West Europe: a faunal perspective

Dit onderzoeksproject is enkel beschikbaar in het Engels

Engels versie

01/04/2012 tot 31/03/2017

Greater Mesopotamia: Reconstruction of its Environment and History

Dit onderzoeksproject is enkel beschikbaar in het Engels

Engels versie

01/01/2012 tot 31/12/2015

BiSpEem

Het project beoogt de studie van de klimatische en omgevingsvariabiliteit tijdens het Eemiaan gebaseerd op de vergelijking tussen mariene carbonaatbivalven uit sedimentaire boorkernen van tidale kustvlakte en onafhankelijk gedateerde speleothemen uit calciet.
01/01/2002 tot 31/12/2006

IUAP Project: The Land of Sumer and Akkad

De hoofdprioriteit van dit IUAP-project is het verrichten van onderzoek naar de wisselwerking tussen het veranderend fysisch milieu en de ontwikkeling van sociale, politieke en economische organisaties in Mesopotamië doorheen de tijd (midden - laat Holoceen).
Go to top