KOOP JE TICKETS ONLINE

TICKETS !

Evolutie van de Paleobiosfeer

Dit onderzoeksprogramma wil de evolutie van de niet-menselijke levensvormen in het verleden bestuderen en de veranderingen in biodiversiteit en de interacties van de biosfeer en de geosfeer in speciaal geselecteerde pre-Quartaire sedimentaire bekkens documenteren. De opdracht bestaat erin de kennis en ervaring in verband met de evolutie van fossiele biota, dynamiek van het paleo-ecosysteem, de paleobiogeografische distributie en de fysische en chemische proxy's toegepast in een analyse van het sedimentair bekken te integreren in een multidisciplinaire onderzoeksstrategie.

Deze strategie zal worden toegepast op kritieke gebeurtenissen in de geschiedenis van het leven op Aarde die over het algemeen betrekking hebben op periodes van verhoogde ecologische verstoring en evolutionaire stress. Intrinsiek is er voldoende potentieel binnen de onderzoekspoule om internationaal een van de belangrijkste spelers op het gebied van fossiele gewervelde evolutie, biostratigrafie, paleoklimaatreconstructie, massa-extinctie en pre-Quartaire zeespiegelvariaties te worden.

Research axes

Deze as zal de evolutie en de dynamiek van mariene paleo-ecosystemen onderzoeken tijdens kritieke perioden in de geschiedenis van het leven op Aarde door de integratie van paleobiologische, geofysische en geochemische informatie. Het zal bijdragen tot het huidige debat over de opwarming van de aarde door de effecten van langdurige broeikas- en ijskastomstandigheden en kortstondige opwarming (= hyperthermalen) op de mariene ecosystemen in het verleden te monitoren. Door het toezicht op de evolutionaire veranderingen in mariene biota (biozonaties) van sedimentologische fenomenen en fysische en geochemische kenmerken (weerstandsmetingen, emissie van gammastralen, magnetische gevoeligheid), zullen de projecten in verband met deze as ook de geologische tijdschaal over fasegrenzen en speciale bio-evenementen heen documenteren en verfijnen.
Deze as zal de evolutie en de dynamiek van gewervelde landdieren tijdens kritieke perioden in de geschiedenis van het leven op Aarde onderzoeken door de integratie van paleobiologische, geofysische en geochemische informatie. Het zal de paleo-ecologische/ buitenaardse omstandigheden en oorzaken die aanleiding hebben gegeven tot de diversificatie, de evolutie en het uitsterven van geselecteerde gewervelde clades ontrafelen. Ook de effecten van de fysieke omgeving op het gedrag van viervoetige landdieren (bijvoorbeeld aanpassingen, selectieve migratiestromen van zoogdieren, dinosauriërs enz.) zullen worden bestudeerd.
Door de holistische studie van grote fossiellocaties zal deze as onderzoek voeren naar belangrijke gebeurtenissen in de evolutie van organismen, gekoppeld aan de verovering van geheel nieuwe ecologische niches, waaronder de milieu-oorzaken, evolutionaire processen en morfologische gevolgen.
Go to top