KOOP JE TICKETS ONLINE

TICKETS !

Professional Papers van de Belgische Geologische Dienst

Deze reeks startte in 1966 en publiceert artikels over alle aspecten van de aardwetenschappen, in het bijzonder over de regionale geologie van België en omstreken.

Gedetailleerde geologische studies worden aanvaard, indien ze in het lokale geologische kader worden geïntegreerd en geïnterpreteerd (bijv. boringen en boorgatmetingen, geologische doorsneden, geochemische analyses, etc.).

Ingezonden artikels kunnen in het Engels, het Frans, het Nederlands of het Duits geschreven zijn en gaan over resultaten die nog niet eerder werden gepubliceerd of weerhouden voor publicatie. Elk artikel wordt beoordeeld door een geoloog van de Belgische Geologische Dienst of, indien nodig, door een externe recensent.

List of publications

2014

Volume 317


F. Bogemans, Sedimentologische beschrijving en interpretatie van pleistocene afzettingen in ongeroerde boringen van de westelijke kustvlakte (België), vol. 317. Jennerstraat 13, 1000 Brussel: Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, Belgische Geologische Dienst, 2014, p. 55.

Volume 316


5de Vlaams-Nederlandse Natuursteendag, 15-16.5.2014, Brussel. Betekenisvol gebruik van natuursteen, vol. 316. Jennerstraat 13, 1000 Brussel: Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, Belgische Geologische Dienst, 2014, p. 145.

, De Kock, T. , Nijland, T. G. , Van Hees, R. P. J. , en Van Hees, R. P. J. , Conservering van witte steen: verbetering of verspilde moeite? De beleving van interventies in Vlaanderen en Nederland, in 5de Vlaams-Nederlandse Natuursteendag, 15-16.5.2014, Brussel. Betekenisvol gebruik van natuursteen, vol. 316, Jennerstraat 13, 1000 Brussel: Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, Belgische Geologische Dienst, 2014, pp. 005 - 014.

, Deceukelaire, M. , Dreesen, R. , Dusar, M. , Goemaere, E. , Tolboom, H. - J. , en Tourneur, F. , Keihard bedreigd erfgoed - de kassei: de geschiedenis van onze steden met de voeten getreden, in 5de Vlaams-Nederlandse Natuursteendag, 15-16.5.2014, Brussel. Betekenisvol gebruik van natuursteen, vol. 316, Jennerstraat 13, 1000 Brussel: Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, Belgische Geologische Dienst, 2014, pp. 015 - 029.

J. Mertens, Natuursteen in de grafkunst: tussen betekenis en pragmatiek, een eerste analyse, in 5de Vlaams-Nederlandse Natuursteendag, 15-16.5.2014, Brussel. Betekenisvol gebruik van natuursteen, vol. 316, Jennerstraat 13, 1000 Brussel: Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, Belgische Geologische Dienst, 2014, pp. 030 - 039.

, Tolboom, H. - J. , Verhulst, N. , en Gerretsen, L. , De brugbeelden en tuinsculpturen van kasteel Amerongen: materiaal, historie, conditie en conservering, in 5de Vlaams-Nederlandse Natuursteendag, 15-16.5.2014, Brussel. Betekenisvol gebruik van natuursteen, vol. 316, Jennerstraat 13, 1000 Brussel: Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, Belgische Geologische Dienst, 2014, pp. 040 - 056.

H. - J. Tolboom, De voorkeur voor het eerlijke materiaal versus de toepassing van historische behandelingen op natuursteen, in 5de Vlaams-Nederlandse Natuursteendag, 15-16.5.2014, Brussel. Betekenisvol gebruik van natuursteen, vol. 316, Jennerstraat 13, 1000 Brussel: Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, Belgische Geologische Dienst, 2014, pp. 057 - 068.

J. Van 'T. Hof, Decorum of decoratie: natuursteengebruik in interieurs te Brussel vergeleken met Nederland, 1830-1970, in 5de Vlaams-Nederlandse Natuursteendag, 15-16.5.2014, Brussel. Betekenisvol gebruik van natuursteen, vol. 316, Jennerstraat 13, 1000 Brussel: Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, Belgische Geologische Dienst, 2014, pp. 069 - 086.

J. Delbroek, Wat doet een architect met natuursteen?, in 5de Vlaams-Nederlandse Natuursteendag, 15-16.5.2014, Brussel. Betekenisvol gebruik van natuursteen, vol. 316, Jennerstraat 13, 1000 Brussel: Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, Belgische Geologische Dienst, 2014, pp. 103 - 108.
2013

Volume 2013/2


A. Delmer, L'orogenèse varisque dans le sillon houiller de Haine-Sambre-et-Meuse, Geological Survey of Belgium Professional Paper, vol. 2013/2, pp. 11-44, 2013.
2012

Volume 311


K. Welkenhuysen, Vancampenhout, P. , en Deceukelaire, M. , Quasi-3D model van de formatie van Maldegem, de groep van Tongeren en de groep van Rupel, vol. 311. Jennerstraat 13, 1000 Brussel: Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, Belgische Geologische Dienst, 2012, p. 46.
2011

Volume 310


M. Blondieau en Polrot, F. , Les travaux miniers de Schimper, siège sud de la mine du Bleyberg (Plombières, Belgique) : plomb, zinc mais aussi argent. Histoire, minéralisations, production d'argent, impact dans le paysage, vol. 310. Rue Jenner 13, 1000 Bruxelles: Institut royal des Sciences naturelles de Belgiques, Service géologique de Belgique, 2011, p. 57.

Volume 309


International symposium "Karst research challenges for the XXIst century" - Brussels, 30 September & Rochefort, 1st October 2011. The karst network of the Lomme river, Rochefort region : guide book, vol. 309. Jennerstreet 13, 1000 Brussels: Royal Belgian Institute of Natural Sciences, Geological Survey of Belgium, 2011, p. 63.

L. Willems, Ek, C. , en Marion, J. - M. , Le système karstique de Lomme, région de Rochefort: cadre général, in International symposium "Karst research challenges for the XXIst century" - Brussels, 30 September & Rochefort, 1st October 2011. The karst network of the Lomme river, Rochefort region : guide book, vol. 309, Rue Jenner 13, 1000 Bruxelles: Institut royal des Sciences naturelles de Belgiques, Service géologique de Belgique, 2011, pp. 005 - 010.

L. Willems en Ek, C. , Le système karstique de Lomme: quelques points d’observation remarquables, in International symposium "Karst research challenges for the XXIst century" - Brussels, 30 September & Rochefort, 1st October 2011. The karst network of the Lomme river, Rochefort region : guide book, vol. 309, Rue Jenner 13, 1000 Bruxelles: Institut royal des Sciences naturelles de Belgiques, Service géologique de Belgique, 2011, pp. 011 - 026.

J. - M. Marion, Mottequin, B. , Barchy, L. , Blockmans, S. , en Dumoulin, V. , Contexte géologique et structural de la région de Rochefort (Synclinorium de Dinant, Belgique), in International symposium "Karst research challenges for the XXIst century" - Brussels, 30 September & Rochefort, 1st October 2011. The karst network of the Lomme river, Rochefort region : guide book, vol. 309, Rue Jenner 13, 1000 Bruxelles: Institut royal des Sciences naturelles de Belgiques, Service géologique de Belgique, 2011, pp. 027 - 038.

V. Hallet en Meus, P. , Contexte hydrogéologique des systèmes karstiques de la région de Rochefort (Vallées de la Wamme et de la Lomme), in International symposium "Karst research challenges for the XXIst century" - Brussels, 30 September & Rochefort, 1st October 2011. The karst network of the Lomme river, Rochefort region : guide book, vol. 309, Rue Jenner 13, 1000 Bruxelles: Institut royal des Sciences naturelles de Belgiques, Service géologique de Belgique, 2011, pp. 039 - 046.

P. Meus, Gailliez, S. , Funcken, L. , Moureaux, P. , Delloye, F. , en Nix, P. , Surveillance de la résurgence d’Eprave, in International symposium "Karst research challenges for the XXIst century" - Brussels, 30 September & Rochefort, 1st October 2011. The karst network of the Lomme river, Rochefort region : guide book, vol. 309, Rue Jenner 13, 1000 Bruxelles: Institut royal des Sciences naturelles de Belgiques, Service géologique de Belgique, 2011, pp. 047 - 054.

Y. Quinif, Kaufmann, O. , en Sagot, D. , Les dépots de la Grotte de Lorette (Rochefort), in International symposium "Karst research challenges for the XXIst century" - Brussels, 30 September & Rochefort, 1st October 2011. The karst network of the Lomme river, Rochefort region : guide book, vol. 309, Rue Jenner 13, 1000 Bruxelles: Institut royal des Sciences naturelles de Belgiques, Service géologique de Belgique, 2011, pp. 055 - 063.
2009

Volume 306


K. Welkenhuysen en Deceukelaire, M. , Tertiair lithostratigrafische interpretatie op basis van geofysische boorgatmetingen van de boringen van meetnet 1VMM: afdeling water uitgevoerd in 2005-2006, vol. 306. Jennerstraat 13, 1000 Brussel: Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, Belgische Geologische Dienst, 2009, p. 210.

Volume 305


M. Deceukelaire, Overzicht natuursteengebruik in Oost-Vlaanderen, in 3de Vlaams-Nederlandse Natuursteendag, 14-15 mei 2009, Gent. Vergane glorie of glorieus verdergaan?, vol. 305, Jennerstraat 13, 1000 Brussel: Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, Belgische Geologische Dienst, 2009, pp. 005 - 024.

E. Groessens, De Doornikse steen, bouwmateriaal sinds de Romeinse periode en een parel tussen de Belgische marmers, in 3de Vlaams-Nederlandse Natuursteendag, 14-15 mei 2009, Gent. Vergane glorie of glorieus verdergaan?, vol. 305, Jennerstraat 13, 1000 Brussel: Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, Belgische Geologische Dienst, 2009, pp. 025 - 076.

H. - J. Tolboom, Dusar, M. , Dusar, M. , Dreesen, R. , Dreesen, R. , Groessens, E. , en van der Star, C. , Avendersteen, in 3de Vlaams-Nederlandse Natuursteendag, 14-15 mei 2009, Gent. Vergane glorie of glorieus verdergaan?, vol. 305, Jennerstraat 13, 1000 Brussel: Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, Belgische Geologische Dienst, 2009, pp. 047 - 078.

M. Dusar en Dreesen, R. , Geodiversiteit weerspiegeld in historische monumenten: Vlaamse natuursteenlandschappen als geotoeristische trekpleister, in 3de Vlaams-Nederlandse Natuursteendag, 14-15 mei 2009, Gent. Vergane glorie of glorieus verdergaan?, vol. 305, Jennerstraat 13, 1000 Brussel: Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, Belgische Geologische Dienst, 2009, pp. 079 - 100.

F. Doperé, Wat leren ons de in de steengroeven bewaarde sporen over de ontginningstechnieken in het verleden?, in 3de Vlaams-Nederlandse Natuursteendag, 14-15 mei 2009, Gent. Vergane glorie of glorieus verdergaan?, vol. 305, Jennerstraat 13, 1000 Brussel: Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, Belgische Geologische Dienst, 2009, pp. 101 - 116.

T. G. Nijland, Van Hees, R. P. J. , en Lubelli, B. , Waarom een steen (soms) zijn huid verliest?, in 3de Vlaams-Nederlandse Natuursteendag, 14-15 mei 2009, Gent. Vergane glorie of glorieus verdergaan?, vol. 305, Jennerstraat 13, 1000 Brussel: Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, Belgische Geologische Dienst, 2009, pp. 117 - 128.

H. De Clercq, De grenzen aan een consoliderende behandeling, in 3de Vlaams-Nederlandse Natuursteendag, 14-15 mei 2009, Gent. Vergane glorie of glorieus verdergaan?, vol. 305, Jennerstraat 13, 1000 Brussel: Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, Belgische Geologische Dienst, 2009, pp. 129 - 136.

V. Bams, De Barquin, F. , en Nicaise, D. , Een nieuwe versie technische fiches voor natuursteen, in 3de Vlaams-Nederlandse Natuursteendag, 14-15 mei 2009, Gent. Vergane glorie of glorieus verdergaan?, vol. 305, Jennerstraat 13, 1000 Brussel: Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, Belgische Geologische Dienst, 2009, pp. 137 - 144.

D. Lagrou, Geïmporteerde natuursteen – Workshop, in 3de Vlaams-Nederlandse Natuursteendag, 14-15 mei 2009, Gent. Vergane glorie of glorieus verdergaan?, vol. 305, Jennerstraat 13, 1000 Brussel: Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, Belgische Geologische Dienst, 2009, pp. 145 - 148.

M. Deceukelaire, Oost-Vlaamse natuursteen in gebruik – op bezoek in drie Oost-Vlaamse dorpen ten zuiden van Gent, in 3de Vlaams-Nederlandse Natuursteendag, 14-15 mei 2009, Gent. Vergane glorie of glorieus verdergaan?, vol. 305, Jennerstraat 13, 1000 Brussel: Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, Belgische Geologische Dienst, 2009, pp. 155 - 161.
2005

Volume 2005/1


M. Dusar, Lagrou, D. , Willems, L. , Felder, P. J. , en Matthijs, J. , . De mergelgrotten van Hinnisdael te Vechmaal (gemeente Heers, Limburgs Haspengouw), een geologische bijdrage tot de studie van het Krijt., in Geological Survey of Belgium Professional Paper, vol. 2005/1, Geological Survey of Belgium, 2005, p. 89.

M. Dusar, Lagrou, D. , Willems, L. , Felder, P. J. , en Matthijs, J. , De mergelgrotten van Hinnisdael te Vechmaal (gemeente Heers, Limburgs Haspengouw), een geologische bijdrage tot de studie van het Krijt., in Geological Survey of Belgium Professional Paper, vol. 2005/1, Geological Survey of Belgium, 2005, p. 89.
Go to top