KOOP JE TICKETS ONLINE

TICKETS !

Kaarten

Alle nieuwe geologische kaarten zijn genummerd zoals de topografische kaarten van het NGI (Nationaal Geografisch Instituut).

Flemish maps
Geologische kaarten van Vlaanderen

op schaal 1:50 000

Meer informatie

Walloon maps
Geologische kaarten van Vlaanderen

op schaal 1:50 000

Meer informatie

GIS map
GIS-geologische kaarten van België

Digitalisatie van de geologische kaarten van België op schaal 1:40 000 in GIS MapInfo en ArcView vectorgegevens en rasterformaten.

Meer informatie

Holocene coastal deposits maps
Profieltypenkaart van de Holocene kustafzettingen

Een reeks geologische kaarten van de westelijke kustvlakte (polders), een gebied gekenmerkt door frequente laterale en verticale lithologische veranderingen.

Meer informatie

Old geological maps
Oude geologische kaarten

Negen oude geologische kaarten op schaal 1:25 000, die in de jaren zestig en zeventig werden gepubliceerd. Deze gedigitaliseerde kaarten zijn beschikbaar in GIS MapInfo en ArcView rasterformaten.

Meer informatie

Mine map
Kaarten van de steenkolenconcessies in België

Raadpleeg kaarten van de steenkolenconcessies (Wallonië en Kempen), documenten over de Kempense steenkolenmijnen en educatieve steenkoolmijnplannen.

Meer informatie

Ook beschikbaar
  • Pedologie van België op schaal 1:500 000
  • Geologische en hypsometrische kaart van de paleozoïsche sokkel van België
  • Aëromagnetische kaarten van België
  • Kaarten en cd-roms van geofysische gegevens
Go to top