KOOP JE TICKETS ONLINE

TICKETS !

Scientific research

De medewerkers van de Operationele Directie Aarde en Geschiedenis van het Leven doen fundamenteel en toegepast onderzoek in geologie, paleontologie, bioarcheologie en evolutie van de mens. Ze doen dat in het kader van drie multidisciplinaire onderzoeksprogramma's.

 Verneem meer over onze onderzoeksprojecten

Onderzoeksprogramma's

Geology
De onderzoekers van de Belgische Geologische Dienst bestuderen de evolutie van de lithosfeer, de geologische samenstelling van onze omgeving en de minerale en energetische natuurlijke rijkdommen. Ze leveren als federale geologische dienst ook de wetenschappelijke expertise in het kader van EuroGeoSurveys.
Palaebiosphere Evolution
Het onderzoeksprogramma Evolutie van de Paleobiosfeer onderzoekt de evolutie van de biosfeer en de interacties met de geosfeer: biodiversiteit en evolutie van de fossiele fauna en flora, reconstructie van het fossiele milieu en paleoklimatologie.
Quaternary Environments & Humans
De onderzoekers van het onderzoeksprogramma Mens en Milieu in het Quartair bestuderen de fysieke en culturele aspecten van de menselijke evolutie en de interacties tussen de mens en zijn fysieke en biotische omgeving in het verleden. De wetenschappers leveren expertise in het vakgebied van de Archeowetenschappen, gesubsidieerd door de Regio's.
Go to top