KOOP JE TICKETS ONLINE

TICKETS !

Archaeosciences expertise unit

Archaeosciences expertise unit

Het team archeowetenschappen bestudeert plantaardige, dierlijke en menselijke resten en sedimenten van archeologische sites in België. De analyses worden uitgevoerd in het kader van conventies met het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Meer specifiek houdt dit de volgende taken in:

 1. analyseren van organische resten en sedimenten van opgravingen uitgevoerd in het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
 2. interpreteren en integreren van de bekomen resultaten binnen het kader van de paleo-ecologische en archeologische gegevens van de site;
 3. deelnemen aan publicaties, tentoonstellingen en andere vormen van wetenschapscommunicatie, in nauwe samenwerking met de betrokken archeologen en specialisten

Deze expertise maakt deel uit van de bredere interdisciplinaire thema’s binnen het onderzoeksprogramma van de Operationele Directie Aarde en Geschiedenis van het Leven, en in het bijzonder de integratie van de archeologische en historische bronnen met de resultaten van natuurwetenschappelijk onderzoek. Deze benadering laat toe om reconstructies te maken van vroegere levenswijzen, culturele, rituele en religieuze praktijken, demografie, gezondheid, biodiversiteit (inclusief haar verandering doorheen de tijd), milieu, landgebruik en veranderingen van het landschap onder invloed van de mens. Er wordt samengewerkt met specialisten van andere expertisecentra (CReA-Patrimoine, KIK/IRPA, CAS,…).

Op vraag van de archeologen nemen de specialisten van het KBIN deel aan veldwerk om advies te geven, onder andere met betrekking tot bemonsteringsstrategieën. Hiertoe worden ook handleidingen gemaakt over de bioarcheologische en sedimentologische aspecten van  terreinwerk en staalname.

Archaeosciences expertise unit

Archeowetenschappen
team - Waals Gewest 

 • Alexandre Chevalier
 • Mona Court-Picon
 • Koen Deforce
 • Jean-François Godard
 • Quentin Goffette
 • Fabienne Pigière
 • Sidonie Preiss
 • Paul Spagna

Archeowetenschappen
team - Brussels
Hoofdstedelijk Gewest 

 • Clara Boffin
 • Elena Marinova
 • Kim Quintelier
 • Lien Speleers
Go to top