KOOP JE TICKETS ONLINE

TICKETS !

Profieltypenkaart van de Holocene kustafzettingen

De Belgische Geologische Dienst heeft een reeks geologische kaarten gepubliceerd van de westelijke kustvlakte (polders), een gebied waar de samenstelling van de ondergrond sterk varieert. Dit aspect wordt nog te vaak verwaarloosd omdat het niet voldoende gekend is. Daarom zullen deze kaarten een nuttig instrument vormen voor onder meer de lokatiekeuze van te ontwikkelen infrastuctuur, of bij beleidsplannen zoals de inrichting van een natuurgebied, of het verlagen van de grondwaterspiegel,...

Geologische kaart op schaal 1:25 000 bestaat uit twee bladen:

  • De Algemene Profieltypenkaart waarbij de Holocene kustafzettingen worden weergegeven onder de vorm van profieltypen met een gebruiksvriendelijke legende. Geologische dwarsdoorsneden illustreren de variërende samenstelling van de ondergrond.
  • De Bijkaart met een isohypsenkaart van de basis van de Holocene kustafzettingen, afzettingen die sterk gevoelig zijn voor compactie. Deze kaart geeft de diepte weer waar de ondergrond met grotere draagkracht voorkomt. De Bijkaart bevat ook een paleogeografische reconstructie van het gebied tijdens de laatste 10 000 jaar in relatie tot het stijgend zeeniveau.

Deze verschillende aspecten samen op één enkele geologische kaart maken dat de kaart informatie geeft voor zowel de geoloog als de ingenieur, geograaf, archeoloog, historicus en voor iedereen die gewoon geïnteresseerd is in de geologische gesteldheid en ontwikkeling van het gebied.
Reeds beschikbare kaarten: De Moeren-Veurne (nr 19/3-4), Lampernisse-Diksmuide (nr 20/1-2) en Lo-Langemark (nr 20/5-6) , Nieuwpoort-Leke (nr 12/5-6), De Panne-Oostduinkerke (nr 11/7-8), Middelkerke-Oostende (nr 12/1-2).

Prijzen

De kaarten zijn beschikbaar in geplooid en opgerold formaat (Prijs: 24,00 €) of op CD-ROM (image-format Prijs: 15,00 €).  

Go to top