KOOP JE TICKETS ONLINE

TICKETS !

Geopark in Vietnam

Beleid- en onderzoeksstructuur voor geopark-ontwikkeling in NE Vietnam

Een Geopark is een plaats of een territorium met welomschreven geologische erfgoedwaarde van internationale betekenis. Het is een welomlijnd gebied, voldooende groot om een duurzaam economisch ontwikkelingsproject, doorgaans gebaseerd op toerisme, toe te laten. Geoparks bezitten dikwijls indrukwekkende landschappen die erg aantrekkelijk zijn voor toeristen. Naast esthetische aantrekkingskracht is het de bedoeling hiermee ook een beter begrip op te wekken voor de geschiedenis van de aarde en vaak ingenieuze wijze waarop de natuurlijke hulpbronnen worden gebruikt.
Een succesvol Geopark versterkt de band tussen de bewoners en de plek waar zij wonen door plaatselijke werkverschaffing en culturele ontplooiing. Geoparken staan voor een holistische politiek van erfgoedbehoud door zowel de wetenschappelijke, natuurlijke als culturele aspecten van dit erfgoed te belichten, beschermen en promoten onder de Geopark merknaam.

Naast een blijvend aspect van uitwisseling en vorming van studenten, werd in 2010 vanuit de Belgische Geologische Dienst bijgedragen tot de definitie van de geo-erfgoed waarden, de opdracht van het management team, de formulering van een opleidingsprogramma en uitwerking van het erkenningsdossier als lid van Global Network of Geoparks status voor DVKP. Het vierde jaar van het geoparkproject werd bekroond door realisatie van de voornaamste doelstelling: erkenning van Dong Van Karst Plateau Geopark als lid van het Global Network of Geoparks onder de auspiciën van UNESCO. Dit werd voorafgegaan door de oprichting van een nationaal geopark in september 2009 en de aanvraag bij UNESCO in november 2009, herziening van het aanvraagdossier, voorbereiding van de assessment door UNESCO experten, samenstelling van folders en van geosite-fiches.Dong Van Karst Plateau (DVKP), een bergstreek gelegen in het uiterste noorden van Vietnam, is het eerste en vooralsnog enige geopark in Vietnam, pas opgericht in September 2009. Dank zij het label ‘Global Network of National Geoparks’ (GGN) biedt UNESCO sinds 2001 officiële ondersteuning van nationale initiatieven voor bescherming en opwaardering van het geo-erfgoed. Het Global Geoparks Network Bureau erkende DVKP als medelid op 3 oktober 2010 tijdens de 9th European Geoparks Conference in Lesbos, Griekenland. Het GGN heeft nu 77 leden in 24 landen, geconcentreerd in Oost Azië en Europa (behalve Benelux).
Lidmaatschap van GGN is een erkenning van het adembenemende landschap, de vele geo-waarden en de goedbewaarde traditionele cultuur van DVKP. Maar dit is mogelijk gemaakt dank zij het werk van het ‘Vietnam Institute of Geology and Mineral Resources of Vietnam’ (Ministry of Natural Resources and the Environment) en zijn Belgische partners, verenigd in het VLIR-EI project ‘Integrated capacity building through research-based geopark development in N.E. Vietnam’ (2007-2012): K.U.Leuven Onderzoeksgroep Educatie, Cultuur en Samenleving, K.U.Leuven Aard- en Omgevingswetenschappen, VU Brussel Vakgroep Hydrologie en Waterbouwkunde, en KBIN Belgische Geologische Dienst. Het is een tastbaar resultaat van 20 jaar samenwerking tussen België en Vietnam. Dit werd opgestart als een Mineral prospecting project, waarna de aandacht werd verlegd naar de arme maar mooie karstgebergten in het noorden van Vietnam dank zij een spin-off van speleologische expedities. Deze werden met VLIR-steun opgewaardeerd tot projecten van land- en waterbeheer, natuurbescherming en uiteindelijk geoparken.

Dong Van karst Plateau Geopark werd voorgesteld op het 4th International UNESCO Conference on Geoparks “Global Geopark – The Natural Way Forward”, 9-15 April 2010. Langkawi, Malaysia. DVKP werd bekendgemaakt in een toonaangevend artikel in The New York Times van 27.10.2010 ‘In Northern Vietnam, a Region of Beauty and Ethnic Traditions’ door Jennifer Bleyer, gebaseerd op uitgebreide informatieverstrekking aan de auteur. Bericht over DVKP Global geopark werd ten behoeve van de Belgische geologische gemeenschap gepubliceerd in de Miscellanea Geologica van December 2010.
De volgende tweejaarlijkse Asia-Pacific Geopark Network (APGN) gaat door in Hanoi, July 2011, in co-organisatie met het Belgische Geopark project. Onze bijdrage tot de doelstellingen van deze conferentie richt zich vooral op een fundamentele vraagstelling over de invloed van cultuurverschillen op de geopark ontwikkeling en de vele betekenissen van ‘geotoerisme’.

Interne medewerkers
Michiel Dusar
Externe medewerkers
KULeuven (coordinator)
Funding
VLIR-EI (Vlaamse Interuniversitaire Raad – Eigen Initiatieven)
Partners en sponsors
Go to top