KOOP JE TICKETS ONLINE

TICKETS !

GEOBELPHOT

Doelstellingen

De geologie van België werd nog maar weinig vanuit een didactische invalshoek belicht. Nochtans zijn er talrijke opmerkelijke geologische sites, die het verdienen om onder een gevulgariseerde vorm door een groot publiek gekend te zijn. Het doel van dit programma is deze lacune te vullen. Het werd in 2001 gestart op initiatief van L. Dejonghe en beëindigd in 2007 met de uitgave van een boek met de titel "Les plus beaux rochers de Wallonie – Géologie et petite histoire" (De mooiste rotsen van Wallonië – geologie en anekdote).

Doelpubliek

Maar weinig mensen hebben een echte kennis van de aard en de ouderdom van de rotsgesteenten van Wallonië, zelfs al maken die deel uit van hun dagelijkse leefomgeving. De natuurliefhebbers, de natuurkenners, de toeristische gidsen, de onderwijzers, de studenten, enz., verwijzen soms naar deze rotsen, maar dan op een zeer oppervlakkige manier. Vooral deze mensen wil dit boek aanspreken, om uit te leggen hoe deze gesteenten werden afgezet en in welke omstandigheden ze werden vervormd (geplooid, verschoven, gebroken, etc.) om tot hun huidige uitzicht te komen.

Omdat rotsen vaak het toneel vormen van een geschiedenis of een legende, werd er ook een rubriek gewijd aan deze meer anekdotische aspecten. Bovendien werd de enigszins lastige aard van het behandelde onderwerp (de geologie) lichter verteerbaar gemaakt door de talrijke foto's en schetsen. Het boek richt zich dus tot een ruim publiek.

Inhoud

De Waalse ondergrond heeft een zeer gevarieerd ouderdomsbereik en bepaalde internationaal erkende geologische etages worden zelfs gedefinieerd op grond van rotsmassieven in Wallonië: dit is het geval voor het Frasniaan, het Famenniaan, het Tournaisiaan, het Viseaan, het Dinantiaan en het Namuriaan. De lezer wordt meegenomen op een reis doorheen meer dan 500 miljoen jaar geologische geschiedenis en de tijd is de leidraad van het werk: de 78 sites die in een eigen rubriek worden beschreven, worden in volgorde van ouderdom van de overeenkomstige gesteenten voorgesteld. Zo is elk geologisch tijdperk vertegenwoordigd, van het Cambrium tot nu.

Gerelateerde media
Ligging van de sites en aanduiding van de geologische tijdperken waartoe de gesteenten behoren
Interne medewerkers
Léon Dejonghe
Externe medewerkers
Florence Jumeau
Funding
Eigen budget van de Belgische Geologische Dienst.
Go to top