KOOP JE TICKETS ONLINE

TICKETS !

BUG: Brussels Urban Geology

Informatisering van de geologische gegevens van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Beschrijving van het programma

Ook in de stad Brussel breidt de urbanisatie zich verder uit en komen er grote bouwwerven tot stand. Om de ontwikkeling van een belangrijke metropool te kunnen beheren, dient de samenstelling en de structuur van de ondergrond goed gekend te zijn.

De spreiding van de informatie over de ondergrond verhindert een vlugge en moderne evaluatie van deze informatie. Het programma heeft tot doel dit gemis zoveel mogelijk op te heffen en de autoriteiten een krachtig informatiesysteem ter beschikking te stellen. Dit systeem dient een vlugge en directe toegang tot de 2D- en 3D-voorstelling van de geologische ondergrond van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest toe te laten.

De potentiële gebruikers van dit instrument in ontwikkeling zijn vooral te situeren in de sector van de burgelijke bouwkunde (voor de realisatie van het Stedelijk Express Net, de metro-uitbreiding, de bouw van nieuwe tunnels en ondergrondse parkeergarages en de inplanting van flatgebouwen).

Uitwerking

Het programma is opgebouwd rond drie thema's:

  • Met behulp van 3D-modules in een GIS-omgeving een modellisering van de geologische structuren van de stad Brussel ontwikkelen:
    • de eerste stap is gebaseerd op de geologische gegevens, verzameld in het kader van GEODOC, het informatiseringproject van de archieven van de BGD,
    • de volgende is het verwerken van gegevens die bij andere instanties verspreid liggen.
  • Het uitwerken van thematische kaarten, gebaseerd op alle beschikbare gegevens, die in 3D-formaat kunnen geraadpleegd worden.
  • Het uitwerken van een methode, die ook in andere grote steden met een complexe geologische opbouw kan toegepast worden.

Het BUG-project richt zich op het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (in het geel op de kaart). De onderafdelingen (zwarte vierkanten) zijn gebaseerd op kaarten op schaal 1/5000, gepubliceerd door het Ministerie van Openbare Werken.

Het actueel werk van het BUG-project is gebaseerd op 8 kaarten (in het blauw, 31-3 1 tot 8), die een oppervlakte van 80km² in het centrum van Brussel beslaan!

Gerelateerde media
Blauwe rechthoeken: in uitvoering; grens van Het Brusselse Gewest in geel.Topografische achtergrond: uittreksel uit de kaart 109 op schaal 1/100.000
Interne medewerkers
Xavier Devleeschouwer
Xavier Delforge
Externe medewerkers
F. Pouriel
Funding
De loonkosten zijn ten laste van de Federale Wetenschapsbeleid, waardoor onderzoekers bij de Federale Wetenschappelijke instellingen kunnen aangeworven worden (wet van 18 juli 1997 en K.B. van 19 augustus 1957).
Go to top