KOOP JE TICKETS ONLINE

TICKETS !

Hydrogeologische Meetreeksen Gegevens

Objectieven

Het maken van een analyse van de evolutie van het grondwaterpeil in enkele peilputten die gedurende langere periode en op regelmatige wijze opgemeten werden. Het is de bedoeling de analysen van deze reeksen per aquifer in te delen en te interpreteren om aldus de evolutie van enkele aquifers te beschrijven en te verklaren in functie van meteorologische gegevens, onttrekkingen of eventuele andere invloeden.

Realisatie

Uit de 750 series peilmetingen die in de loop der jaren door de BGD zijn opgemeten of verzameld, worden de piëzometers met lange tijdreeksen gekozen (> 20 jaar). Van elk van deze meetreeksen wordt een spectraalanalyse gemaakt die men na vergelijking met meteorologische gegevens zal analyseren op factoren die het waterpeil in elke piëzometer beïnvloeden. Van de verschillende gepostuleerde factoren worden de meest waarschijnlijke onderling vergeleken waarna algemene conclusies getrokken worden aangaande de individuele peilput en later, na onderlinge vergelijking, voor de ganse aquifer.

Gerelateerde media
Voorstelling van de belangrijkste frequenties uit piëzometergegevens (hoogste pieken)
Originele piëzometergegevens (grijze curve), het model zonder seizoenscomponent (zwarte curve) en een model van de evapotranspiratie gegevens zonder seizoenscomponent in de buurt (rode lijn)
Interne medewerkers
Herman Goethals
Externe medewerkers
B. Kastbjerg
Funding
Financed by proper means GSB/KBIN.
Go to top