KOOP JE TICKETS ONLINE

TICKETS !

 

Richtlijnen voor bezoekers

Research projects

01/01/2012 tot 31/12/2015

BiSpEem

Het project beoogt de studie van de klimatische en omgevingsvariabiliteit tijdens het Eemiaan gebaseerd op de vergelijking tussen mariene carbonaatbivalven uit sedimentaire boorkernen van tidale kustvlakte en onafhankelijk gedateerde speleothemen uit calciet.
01/01/2012 tot 31/12/2013

Fossil sperm whales and their prey: evolution of Physeteroid feeding strategies

Dit onderzoeksproject is enkel beschikbaar in het Engels

Engels versie

01/10/2011 tot 01/10/2015

Palaeodemographic and palaeopathological study of the St.Romboutscemetery, Mechelen

Dit onderzoeksproject is enkel beschikbaar in het Engels

Engels versie

01/10/2011 tot 30/09/2014

Divergent pathways to early food production and early complex societies: archaeozoological data from northeastern Africa

Dit onderzoeksproject is enkel beschikbaar in het Engels

Engels versie

01/02/2011 tot 31/01/2015

The Famennian vertebrate fauna of Strud (Namur Basin, Belgium) with special focus on early tetrapod evolution and paleoecology

Dit onderzoeksproject is enkel beschikbaar in het Engels

Engels versie

16/11/2010 tot 15/11/2013

Project DIGIT05: catalogues and databases of scientific collections

Dit onderzoeksproject is enkel beschikbaar in het Engels

Engels versie

15/10/2010 tot 15/12/2011

Platform Geothermie in Wallonië

Studie die tot doel heeft het in kaart brengen van gebieden in Wallonië die interessant zouden kunnen zijn voor geothermie (diepte meer dan 300 m). Dit project behelst het verzamelen en herinterpreteren van de gegevens over de diepe geologische structuur, om deze te integreren in een GIS-visualisatie.
ThermoMap
01/09/2010 tot 31/08/2013

ThermoMap

Doelstelling van dit project is het potentieel voor ondiepe geothermie in Europa in kaart te brengen. ThermoMap wil bereiken dat de informatie over de ondergrond kan worden toegepast om in heel Europa ondiepe geothermische systemen te ontwikkelen.
01/02/2010 tot 31/07/2011

Characterisation of hypersiliceous rocks from Belgium

In dit onderzoek worden de vindplaatsen van hypersiliceuze gesteente, gaande van een ouderdom van Cambrium to Tertiair, in kaart gebracht en wordt getracht de inter- en intravariabiliteit binnen en tussen verschillende ontsluitingen te achterhalen via een multidisciplinaire aanpak gaande van petrografie over spectrometrie tot diffractometrie.
01/01/2010 tot 31/12/2015

Evolution of the deep-sea ecosystem during early Eocene transient warming events: stable- isotope and foraminiferal evidence

Dit onderzoeksproject is enkel beschikbaar in het Engels

Engels versie

Pagina's

Go to top