KOOP JE TICKETS ONLINE

TICKETS !

Research projects

01/02/2011 tot 31/01/2015

The Famennian vertebrate fauna of Strud (Namur Basin, Belgium) with special focus on early tetrapod evolution and paleoecology

Dit onderzoeksproject is enkel beschikbaar in het Engels

Engels versie

16/11/2010 tot 15/11/2013

Project DIGIT05: catalogues and databases of scientific collections

Dit onderzoeksproject is enkel beschikbaar in het Engels

Engels versie

15/10/2010 tot 15/12/2011

Platform Geothermie in Wallonië

Studie die tot doel heeft het in kaart brengen van gebieden in Wallonië die interessant zouden kunnen zijn voor geothermie (diepte meer dan 300 m). Dit project behelst het verzamelen en herinterpreteren van de gegevens over de diepe geologische structuur, om deze te integreren in een GIS-visualisatie.
ThermoMap
01/09/2010 tot 31/08/2013

ThermoMap

Doelstelling van dit project is het potentieel voor ondiepe geothermie in Europa in kaart te brengen. ThermoMap wil bereiken dat de informatie over de ondergrond kan worden toegepast om in heel Europa ondiepe geothermische systemen te ontwikkelen.
01/02/2010 tot 31/07/2011

Characterisation of hypersiliceous rocks from Belgium

In dit onderzoek worden de vindplaatsen van hypersiliceuze gesteente, gaande van een ouderdom van Cambrium to Tertiair, in kaart gebracht en wordt getracht de inter- en intravariabiliteit binnen en tussen verschillende ontsluitingen te achterhalen via een multidisciplinaire aanpak gaande van petrografie over spectrometrie tot diffractometrie.
01/01/2010 tot 31/12/2015

Evolution of the deep-sea ecosystem during early Eocene transient warming events: stable- isotope and foraminiferal evidence

Dit onderzoeksproject is enkel beschikbaar in het Engels

Engels versie

01/01/2010 tot 31/12/2014

The former occurrence of sturgeon in the North Sea: the contribution of archaeozoology and ancient DNA

Dit onderzoeksproject is enkel beschikbaar in het Engels

Engels versie

01/01/2010 tot 31/12/2013

The microchemistry of fish-otoliths: a method for unraveling Paleocene and Eocene temperature fluctuations and seasonal variations in climate in the North Atlantic

Dit onderzoeksproject is enkel beschikbaar in het Engels

Engels versie

01/10/2009 tot 31/12/2014

Endemic Evolution and Faunal Turnover of the European Paleocene Mammals

Dit onderzoeksproject is enkel beschikbaar in het Engels

Engels versie

01/01/2009 tot 31/12/2018

Prehistoric canids and the early domestication of the wolf

Dit onderzoeksproject is enkel beschikbaar in het Engels

Engels versie

Pagina's

Go to top