KOOP JE TICKETS ONLINE

TICKETS !

 

Richtlijnen voor bezoekers

Research projects

01/01/2008 tot 31/12/2009

Geologie en toerisme in België

Doelstelling van het project is de promotie van toeristische activiteiten die te maken hebben met de aardwetenschappen. Het biedt beschrijvingen van en praktische informatie over een groot aantal musea, mijnen, ondergrondse steengroeven, grotten en geosites.
01/01/2007 tot 31/12/2014

Archaeosciences applied to sites in the Brussels Capital Region

Dit onderzoeksproject is enkel beschikbaar in het Engels

Engels versie

01/01/2007 tot 31/12/2012

Geopark in Vietnam

De bijdrage van de Belgische Geologische Dienst aan de voorbereiding van Dong Van Karst Plateau Geopark (provincie Ha Giang, Vietnam) als lid van het Global Network of Geoparks.
King's brain
01/10/2005 tot 31/12/2016

General structure an evolution of the brain of ornithopod dinosaurs

Dit onderzoeksproject is enkel beschikbaar in het Engels

Engels versie

01/01/2005 tot 31/12/2014

Archaeosciences applied to sites in Wallonia

Dit onderzoeksproject is enkel beschikbaar in het Engels

Engels versie

Brabant Massif subcrop map
01/01/2004 tot 31/12/2006

Subcropkaart: Massief van Brabant

Het Massief van Brabant wordt ook wel de sokkel van Vlaanderen genoemd. Het bevat de oudste afzettingen van België, tot 550 miljoen jaar oud, en is inmiddels verhard tot een massief gesteenteblok. In het grootste deel van Vlaanderen bevindt de sokkel zich op een diepte van meer dan 100 m. Enkel in het zuiden komt hij lokaal aan de oppervlakte.
01/01/2004 tot 31/12/2006

Terrafirma

Waarneming van grondbewegingen door radarinterferometrie.
16/10/2002 tot 16/10/2004

Isohypsenkaarten van het Tertiair

Aan de hand van de beschikbare geologische gegevens (ontsluitingen, boringen, seismische profielen, boorgatmetingen enz..) zal voor elk van de Tertiaire formaties in Vlaanderen en Waals-Brabant het verloop van de basis van deze formatie opgesteld worden in de vorm van isohypsenkaarten. Digitale bestanden worden gemaakt met alle boringen en...
01/10/2002 tot 31/12/2003

Hydrogeologische Meetreeksen Gegevens

Analyse en valorisatie van lange hydrogeologische meetreeksen van grondwaterpeilen
01/01/2002 tot 31/12/2006

IUAP Project: The Land of Sumer and Akkad

De hoofdprioriteit van dit IUAP-project is het verrichten van onderzoek naar de wisselwerking tussen het veranderend fysisch milieu en de ontwikkeling van sociale, politieke en economische organisaties in Mesopotamië doorheen de tijd (midden - laat Holoceen).

Pagina's

Go to top