KOOP JE TICKETS ONLINE

TICKETS !

 

Het samenbrengen van geologen, paleontologen en prehistorici in het 'Koninklijk Belgisch Natuurhistorisch Museum' was de grote droom van Edouard Dupont, de tweede directeur van ons Instituut. Door een moeilijke verstandhouding tussen Dupont en de Geologische Vereniging van België werd dit project echter beëindigd. Dit leidde vervolgens tot de oprichting van de Belgische Geologische Dienst in 1896, die onder de Mijnadministratie kwam. Door de federalisering van België vanaf 1980 en door het verdwijnen van de Mijnadministratie in 1995, verhuisde de Belgische Geologische Dienst in 2002 naar het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen. Op die manier kwam de droom van Dupont alsnog uit!

De Operationele Directie Aarde en Geschiedenis van het Leven is vandaag het belangrijkste onderzoekscentrum in België dat gewijd is aan aardwetenschappen (geologie, paleontologie en archeowetenschappen). Het bestaat uit ongeveer 65 statutaire en contractuele medewerkers bovenop de talrijke actieve vrijwilligers. Op lange termijn heeft het de ambitie een pionierend Centre of excellence te zijn in de aardwetenschappen. Het centrum bevordert het duurzame beheer van geologische grondstoffen en de bescherming van geologisch erfgoed.

Het wetenschappelijk onderzoek binnen de Operationele Directie Aarde en Geschiedenis van het Leven gaat uit van de uitgebreide collecties – waaronder meer dan 3 miljoen fossielen en ongeveer 40 kilometer boorkernen – die elk jaar een groot aantal collega’s aantrekken uit binnen- en  buitenland. Voor hun onderzoek reizen onze wetenschappers voortdurend de wereld rond met vooraanstaand veldwerk in onder meer Peru, Congo, Tunesië, Rusland, Vietnam en China.

Onze laboratoria beschikken over moderne en diverse apparatuur voor mineralogische en petrofysische analyses, alsook voor de preparatie van micro- en macrofossielen.

Behalve fundamenteel en toegepast onderzoek stellen onze wetenschappers ook hun wetenschappelijke expertise ter beschikking:

  • in het domein van de geowetenschappen (geologische kaarten, risico-inschatting van natuurrampen, grondstoffen, geothermie, enz.)
  • in het domein van de archeowetenschappen, gesubsidieerd door de regio’s

 

Go to top