KOOP JE TICKETS ONLINE

TICKETS !

 RBINS)


 

De Operationele Directie Natuurlijk Milieu (OD Natuur) is een “kenniscentrum in fundamenteel en toegepast onderzoek naar biodiversiteit en ecosystemen en dit ter ondersteuning van de bescherming en het duurzaam beheer van het natuurlijk milieu”.

Om deze visie te realiseren, hebben we 4 missies:

  • De studie van de biotische en abiotische componenten van het natuurlijk milieu en van de interacties tussen de systemen.
  • Het aanbrengen van wetenschappelijke expertise zoals een monitoringsprogramma voor de Noordzee en de capaciteitsversterking voor biodiversiteit in ontwikkelingslanden.
  • Het beheer en de verbetering van databanken en grote wetenschappelijke instrumenten zoals het onderzoeksschip RV Belgica.
  • Het vertegenwoordigen van de federale Staat België in internationale beleidsorganen.

De ongeveer 100 medewerkers van onze OD Natuur hebben een diverse expertise en werken verspreid over 3 locaties in Brussel en Oostende. We hebben een sterke reputatie in onderzoeksgebieden zoals ecologie, moleculaire biologie, natuurbeheer en –bescherming, biodiversiteit, chemie, hydrodynamica, modellering, gegevensbanken en beeldverwerking. Deze expertise wordt gebruikt voor zeewater, zoet water en op het land, en dit wereldwijd!

De OD Natuur levert Ondersteuning aan Wetenschapsbeleid, Wetenschappelijke dienstverlening en Wetenschappelijk onderzoek. Er zijn 7 onderzoeksgroepen in deze OD: ATECO, BEDIC, BIOPOLS, ECOCHEM, ECODAM, BMM, MDO.

Go to top