KOOP JE TICKETS ONLINE

TICKETS !

Biodiversiteit: Kwallen

Kwal - Alain Norro

Over de vraag of de aanwezigheid van kwallen wereldwijd toeneemt, bestaat nog discussie. Op het Belgisch continentaal plat kan de aanwezigheid van kwallenzwermen om ten minste twee redenen problematisch zijn: toerisme en mariene ecologie. In de zomer van 2013 kregen veel mensen aan de Belgische kust te maken met kwallenbeten. Een minder zichtbare maar wel belangrijke nadelige factor is het effect van kwallenzwermen op de vislarven en de trofische keten in zee.

Kwallen en vissen bekampen elkaar voor planktonvoedsel. Bovendien voeden kwallen zich ook met vislarven en zijn er omgekeerd een aantal vissoorten die zich met kwallen kunnen voeden. Verder bestaan er ook symbiotische interacties tussen kwallen en vissen.

Kwallen vertonen tijdens hun levenscyclus een benthisch-pelagische cyclus, met een medusafase (pelagisch) en een poliepfase (benthisch). Om de levenscyclus van kwallen beter te begrijpen, hypothesen te formuleren en te testen, zijn systematische veldobservaties nodig. Momenteel hebben we weet van de aanwezigheid van kwallen wanneer ze aanspoelen op het strand, maar over de grote zwermen in zee weten we hoegenaamd niets. In 2014 werd gestart met een observatienetwerk. Alle partners van de kustwacht in België kijken uit naar kwallen en geven hun waarnemingen aan ons door.

De OD Natuur ontwikkelt biologische modellen om de complexe biologische cyclus van kwallen te reproduceren en inzicht te krijgen in de oorsprong en de oorzaak van kwallenzwermen. Momenteel wordt een deeltjesmodel van Lagrange gebruikt om de mogelijke oorspronkelijke locatie van een waargenomen kwallenzwerm te traceren.

Go to top