KOOP JE TICKETS ONLINE

TICKETS !

Belgisch Ringwerk

Roodhalsgans

Het ringen van vogels is een belangrijk instrument voor het bestuderen van in het wild levende vogelpopulaties. Het principe van het individueel merken laat toe de verchillende gegevens zoals richting van de vogeltrek te bestuderen en ook de populatiedynamica (geboorte, overleving, doodsoorzaken) op te volgen. Het programma begon in België al in 1927. Deze lange termijn laat toe om tendenzen vast te stellen waarmee de toestand van het leefmilieu en de invloed van klimaatswijzigingen kunnen bestudeerd worden.

Het Belgisch Ringwerk heeft als doel:

  • om gegevens te verzamelen door een samenhangend netwerk van vrijwillige gecertificeerde medewerkers-ringers;
  • deze gegevens ter beschikking te stellen van wetenschappers, professionelen en amateurs, van beheerders en beleidsverantwoordelijken;
  • het ontwikkelen van kennis te bevorderen door deel te nemen aan de vorming van studenten van het hoger onderwijs;
  • het ontwikkelen van onderzoeksprogramma’s voor natuurbehoud. Meer info op de uitgebreide website Belgisch Ringwerk
Geringde vogel

De doelstellingen van het Belgisch Ringwerk richten zich duidelijk op de biologie van het natuurbehoud, waarbij de continuïteit in het verzamelen van de gegevens, de robuustheid van de staalname, de methodologische analyses en de promotie van ecologische studies bevorderd wordt. Het Belgisch Ringwerk maakt het zo mogelijk dat België, en ook de Gewesten, hun verplichtingen kunnen nakomen bij het opvolgen van de vogelpopulaties, in het bijzonder de trekvogels.

De belangrijkste thema’s waarin het Belgisch Ringwerk expertise opbouwt, zijn: de studie van trekroutes en -gedrag, populatieschommelingen, het probleem van invasieve soorten, lange-termijn monitoring van kwetsbare soorten en epidemio-monitoring bij in het wild levende vogels, en het doorgeven van deze info aan het publiek.

Slechtvalk

Dit kan bijvoorbeeld met het onderzoeksprogramma “Valken voor iedereen”: via webcams en een observatiepost worden de slechtvalken op de St Michiels - St Goedele kathedraal in Brussel sinds 2005 opgevolgd en kan iedereen de cyclus van ei tot uitvliegen van nabij volgen!

Het Belgisch Ringwerk is ingeschakeld in het netwerk EURING, de vereniging van Europese ringcentrales. De Ringcentrale werkt rechtstreeks samen met Universiteiten en Hogescholen met het oog op het gebruik van de gegevens.

Dit werk wordt gerealiseerd dank zij de inzet van een netwerk van 51 ringgroepen met een totaal van 374 vrijwillige medewerkers-ringers. Tijdens het jaar 2012 werden er in België 675.011 wilde vogels geringd.

Het Belgisch Ringwerk wordt voornamelijk gefinancierd door de FOD Wetenschapsbeleid en door de ringers zelf.

 

Heb je een geringde vogel gevonden? Meld het op de speciale pagina van de uitgebreide website over het Belgisch Ringwerk.
Go to top