KOOP JE TICKETS ONLINE

TICKETS !

Metingen op zee

Tripode

Sinds 2004 voert de OD Natuur regelmatig metingen uit op de bodem van het Belgisch Continentaal Plat, met behulp van een tripode meetframe. Dit frame wordt uitgerust met een reeks oceanografische sensoren:

  • stroomsnelheidsmeters zoals een Acoustic Doppler Profiler (ADP) en een Acoustic Doppler Velocimeter (ADV),
  • een CT-sensor die temperatuur en saliniteit registreert,
  • optische (Optical Backscatter Sensors - OBS) en akoestische backscatter sensoren (ADP, ADV en AquaScat) die de concentratie aan gesuspendeerd sediment te meten,
  • een LISST100x en een AquaScat die de grootte van de partikels in suspensie meten,
  • een toestel om walvisachtigen via geluid op te sporen (C-PoD)
  • een toestel voor passieve bemonstering voor chemische controle.

Het frame (met de instrumenten erbij ongeveer 850 kg!) wordt met behulp van de RV Belgica op de zeebodem gezet. Na een drietal weken wordt het terug opgehaald om de gegevens te kunnen verwerken en de instrumenten opnieuw af te stellen.

Sinds deze instrumenten werden uitgezet, hebben ze al voor meer dan 2000 dagen aan data geregistreerd. Vanaf de herfst van 2009 werd een permanent kustobservatorium geïnstalleerd bij MOW1, een meetpaal die zich ten westen van de toegang tot de haven van Zeebrugge bevindt. Andere locaties die met dit tripode-meetframe bemonsterd werden zijn, o.a. de uit de kust gelegen sites als Kwintebank, Gootebank, MOW0 en de windmolenparken, en ook een punt zeer dicht bij de kust bij Blankenberge.

De metingen die met deze instrumenten verkregen worden, worden zowel gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek, als voor het valideren van wiskundige modellen rond het sedimenttransport en de hydrodynamische modellen.

Go to top